Aktualūs tyrimai, ataskaitos

Ataskaita parengta įgyvendinant ŽUM ir AM įsakymą Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.

Ataskaita „Užtvankų, kurios avarijų atveju gali sukelti reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai inventorizavimas“.

Pasinaudodami žemiau pateiktomis nuorodomis galite parsisiųsti Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu atliktos studijos „Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerinti jų būklę“ galutinę ataskaitą:

Pasinaudodami šia nuoroda, galite parsisiųsti Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu atliktos studijos „Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas“ galutinę ataskaitą.

Aplinkos apsaugos agentūra 2012 m. užsakė darbą aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis įvertinimui ir aplinkosauginiams kriterijams parengti. Su galutine užsakomojo darbo ataskaita galima susipažinti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-12