2022–2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektai

Parengti 2022-2027 m. periodo Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų (toliau - UBR) valdymo planų ir priemonių programų pagal Vandens įstatymo ir ES Direktyvos 2000/60/EB reikalavimus projektai. Šioje rubrikoje talpinami UBR valdymo planų ir priemonių programų projektai, jų pagrindžiamoji medžiaga bei svarbiausia ir naudingiausia suvestinė informacija iš šių dokumentų (žemėlapiai, lentelės ir kt.).

Kviečiame teikti pastabas dėl nustatytų vandensaugos problemų bei pasiūlytų priemonių vandens telkinių ekologinei būklei pagerinti. Pastabas prašome siųsti Aplinkos apsaugos agenūrai ir Aplinkos ministerijai, o dėl požeminio vandens klausimų - Lietuvos geologijos tarnybai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-05