G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Informacijos apie asmenį surinkimas

Aplinkos apsaugos agentūros pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (įsigalioja nuo 2023 m. birželio 1 d.)

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Vadovo, skiriančio į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Direktoriaus pavaduotojas

-

Direktorius

2.

Departamento direktorius

Taršos prevencijos departamentas

Direktorius

2.1.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Taršos integruotos prevencijos skyrius

Direktorius

2.2.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Projektų vertinimo skyrius

Direktorius

2.3.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Oro taršos prevencijos skyrius

Direktorius

2.4.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Atliekų prevencijos skyrius

Direktorius

2.5.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Vandenų taršos prevencijos skyrius

Direktorius

3.

Departamento direktorius

Aplinkos tyrimų departamentas

Direktorius

3.1.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Tyrimų ir matavimų kokybės skyrius

Direktorius

3.2.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento .

Cheminių tyrimų skyrius

Direktorius

3.3.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Biologinių tyrimų skyrius

Direktorius

3.4.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento  Hidrologinių tyrimų skyrius

Direktorius

3.5.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyrius

Direktorius

3.6.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.7.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.8.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.9.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.10.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.11.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

4.

Centro direktorius

Aplinkos būklės analitikos centras

Direktorius

4.1.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius

Direktorius

4.2.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Aplinkos oro kokybės vertinimo skyrius

Direktorius

4.3.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Bendrųjų analitinių kompetencijų skyrius

Direktorius

4.4.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Jūros aplinkos vertinimo skyrius

Direktorius

4.5.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Direktorius

4.6.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Hidrografinio tinklo skyrius

Direktorius

5.

Skyriaus vedėjas

Atliekų licencijavimo skyrius

Direktorius

6.

Skyriaus vedėjas

Cheminių medžiagų skyrius

Direktorius

7.

Skyriaus vedėjas

Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius

Direktorius

8.

Skyriaus vedėjas

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyrius

Direktorius

9.

Skyriaus vedėjas

Finansų ir turto valdymo skyrius

Direktorius

10.

Skyriaus vedėjas

Teisės skyrius

Direktorius

11.

Skyriaus vedėjas

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Direktorius

12.

Skyriaus vedėjas

Informacinių technologijų skyrius

Direktorius

Atnaujinimo data: 2023-09-26