G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Teisėkūros poveikio vertinimas

Vadovaujantis Teisėkūros poveikio aplinkai ir klimato kaitai (ex ante) vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Poveikio aplinkai ir klimato kaitai vertinimo tvarkos aprašas) projektu, Aplinkos apsaugos agentūra iki 2024 m. kovo 1 dienos bus įgaliota parengti ir institucijos vadovo įsakymu patvirtinti teisėkūros poveikio aplinkai ir klimato kaitai kiekybinio (ex ante) vertinimo metodines rekomendacijas ir skaičiuokles šioms sritims:

- klimato kaitos švelninimas – atliekų, pramonės, transporto, žemės ūkio sektoriai;

- aplinkos oro kokybė.

 KURO TIPO REGULIAVIMO POVEIKIO ŠESD POKYČIUI ANALIZĖ

Atnaujinimo data: 2024-01-26