Agentūra sustabdė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ turimos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą

Data

2022 08 26

Įvertinimas
0
Untitled design(54).png

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra  (toliau – Agentūra) 2022-08-26 sprendimu Nr. LO-3 sustabdė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ turimos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 003 galiojimą, kadangi organizacija  iki 2022-08-19, t. y. per Agentūros 2022-07-21 sprendime Nr. LO-2 nustatytą terminą nepateikė Agentūrai dokumento, įrodančio, kad panaikintas įspėjime dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo nurodytas pažeidimas, t. y. nesilaikė Atliekų tvarkymo įstatymo 3426 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos ir nepateikė garantijos ar laidavimo draudimo sutarties, įrodančios, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas. Organizacijai duotas 20 d. d. nuo Agentūros pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo terminas, per kurį, norint panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jos turi būti pašalintos ir Agentūrai pateikti dokumentai, įrodantys, kad išnyko sprendime nurodytos aplinkybės ir (ar) panaikinti sprendime nurodyti pažeidimai.

Apie tolimesnius veiksmus, informuosime papildomai Agentūros interneto svetainės naujienų skiltyje.