Agentūros darbuotojai dalyvavo tarptautiniuose kietųjų dalelių matavimų aplinkos ore palyginamuosiuose bandymuose

Data

2022 03 10

Įvertinimas
0
KD palyginamieji matavimai 2022.jpg

Š. m. sausio 13 - vasario 23 d. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Europos etaloninė oro taršos laboratorija (ERLAP) Isproje (Italijos Respublikoje), organizavo kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 matavimų aplinkos ore tarptautinius palyginamuosius bandymus, kuriuose dalyvavo Agentūros Aplinkos tyrimų departamento Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus darbuotojai Juozas Molis ir Tomas Gaižutis.

Bandymų tikslas – suderinti naudojamus kietųjų dalelių matavimo aplinkos ore metodus tarp Europos Sąjungos valstybių narių bei patikrinti KD2,5 ir KD10 matavimo proceso atitikimą EN 12341:2000 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių PM10 arba PM2,5 kietųjų dalelių masinei koncentracijai nustatyti“ standarto reikalavimams.

Palyginamieji bandymai yra vykdomi kas 3 metus ir turėjo vykti 2020 m., tačiau dėl COVID19 pandemijos, buvo perkelti į 2022 m.

Bandymuose dalyvavo 24 laboratorijos iš 21 šalies. Matavimo rezultatų įvertinimas bus pateiktas šių metų III ketvirtį.