Agentūros priimtas sprendimas, kad veikla neleistina, teismo neskundžiama nutartimi išlieka galioti

Data

2022 01 19

Įvertinimas
1
gavel-gc5b68043a_1920.jpg

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. gruodžio 29 d. neskundžiama nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. sausio 12 d. sprendimą. Šiuo sprendimu buvo atmestas planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus skundas dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2019 m. gruodžio 4 d. priimto sprendimo „Dėl Arvydiškių II smėlio telkinio planuojamos veiklos galimybių“. 

Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla – Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas – neleistina pagal parengtą PAV ataskaitą.