Agentūros rengiama statistika – kokybiška ir atitinkanti tarptautinius standartus

Data

2021 11 03

Įvertinimas
0
0001.jpg

Aplinkos apsaugos agentūra – viena iš oficialiąją statistiką rengiančių institucijų, kurios atliekamas darbas yra kokybiškas, sertifikuojamas, nuolat tobulinamas ir atitinkantis griežčiausius tarptautinius standartus. 

Informacijos, faktų, duomenų srautas vartotojus tiesiog paskandina. Kaip žinoti, kuri informacija yra patikima, kurie faktai – tikri, kurie statistiniai duomenys pateikiami objektyviai, be jokių manipuliacijų? Čia gali padėti oficialūs informacijos šaltiniai, teikiantys duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), tokie kaip Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką rengiančios institucijos.

Eurostato ir nacionalinių statistikos tarnybų misija – rengti aukštos kokybės palyginamą Europos šalių statistiką. Eurostatas suteikia nemokamą prieigą prie patikimos, palyginamos informacijos.

Eurostatas, visų ES šalių nacionalinės statistikos tarnybos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) šalys sudaro vieningą partnerystę, pavadintą Europos statistikos sistema (ESS), ir kartu rengia Europos statistiką, kuri atitinka bendrą kokybės standartą. Viena iš priemonių, užtikrinančių bendros kokybės sistemos įgyvendinimą, taigi ir Europos statistikos kokybę, yra ESS tarpusavio vertinimas (angl. Peer Review).

Lapkričio 15–19 d. Lietuvoje vyks ESS tarpusavio vertintojų vizitas. Lietuva bus viena iš pirmųjų valstybių narių, sulauksiančių tarpusavio vertinimo vizito. Į tarpusavio vertinimą bus įtrauktos nacionalinės statistikos institucijos, įgyvendinančios Europos statistikos programą: Lietuvos statistikos departamentas ir trys iš oficialiąją statistiką rengiančių institucijų: Aplinkos apsaugos agentūra, Higienos institutas ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Trečiojo tarpusavio vertinimo metu bus vertinama ESS statistikos institucijų atitiktis visiems 16 Europos statistikos praktikos kodekso principų, taip pat pažanga, padaryta po antrojo tarpusavio vertinimo.

Daugiau informacijos rasite čia.