Aplinkos apsaugos agentūra pradėjo suplanuotą seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais

Data

2022 03 18

Įvertinimas
0
Untitled design (8).png

Š. m. kovo 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra pradėjo suplanuotą seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais. Pirmasis seminaras buvo skirtas aptarti atliekų apdorojimo veiklos praktinio reguliavimo aspektus ir taip pagerinti teikiamų dokumentų kokybę, sumažinti administracinę naštą įmonėms teikiant dokumentus taršos leidimų specialiosios dalies atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) išdavimui, keitimui ar tikslinimui.

             

Nuotoliniame seminare dalyvavo 100  ūkio subjektų ir aplinkosauginių dokumentų rengėjų iš įvairių Lietuvos miestų. 

             

Seminaro metu buvo pristatyti 3 pranešimai apie dabar galiojantį teisinį reglamentavimą, dažniausiai pasitaikančias klaidas teikiant dokumentus taršos leidimų išdavimui, keitimui bei tikslinimui. Didelis dėmesys skirtas seminaro dalyvių klausimams, kuriuos ūkio subjektai turėjo galimybę užduoti iš anksto registruodamiesi. Seminaro metu taip pat vyko diskusija, kurioje suinteresuoti asmenys galėjo gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

 

Seminaro metu pasikeista įžvalgomis ir apie Agentūros darbą bei poreikį vienodinti taikomą praktiką konkrečiais klausimais. Agentūra dėkoja už išsakytas pastabas ir jas vertins siekdama tobulinti savo darbą.

 

Agentūra šiais metais planuoja seminarus – diskusijas:

  • dėl dažniausiai daromų klaidų rengiant paraiškas taršos leidimų specialiosioms dalims nuotekų tvarkymas ir išleidimas, vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių;
  • dėl dažniausiai daromų klaidų rengiant paraiškas taršos leidimų specialiosioms dalims oro taršos valdymas, klimato kaitos valdymas;
  • dėl dažniausiai daromų klaidų rengiant paraiškas taršos inetgruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti;
  • dėl dažniausiai daromų klaidų rengiant atsinaujinančios energetikos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

Dėl planuojamų kitų seminarų sekite Agentūros naujienas.

Vykusio seminaro pranešimai: https://bit.ly/3L1nX56