Aplinkos apsaugos agentūra vykdo suplanuotą seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais

Data

2022 05 10

Įvertinimas
0
Untitled design(36).png

Š. m. gegužės 10 d. Aplinkos apsaugos agentūra, tęsdama seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais, surengė antrąjį seminarą taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo oro taršos valdymo ir klimato kaitos valdymo srities klausimais.

 

Nuotoliniame seminare dalyvavo 167 ūkio subjektai ir aplinkosauginių dokumentų rengėjai iš įvairių Lietuvos miestų.

 

Seminaro metu buvo pristatyti 4 pranešimai apie šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą bei aptartos dažniausiai daromos klaidos, rengiant ir teikiant paraiškas bei kitus dokumentus taršos leidimų su specialiosiomis dalimis „Aplinkos oro taršos valdymas“ bei „Klimato kaitos valdymas” gavimui, keitimui, leidimo sąlygų tikslinimui.  Didelis dėmesys skirtas seminaro dalyvių klausimams, kuriuos ūkio subjektai turėjo galimybę užduoti iš anksto registruodamiesi. Seminaro metu taip pat vyko diskusija, kurioje suinteresuoti asmenys gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

 

Tikimės, kad po tokių seminarų-diskusijų, ūkinės veiklos vykdytojams ir dokumentų rengėjams taps aiškesnės Agentūros teikiamos pastabos ir jų motyvai, o procesai, susiję su taršos leidimų išdavimu/keitimu, taps sklandesni.

 

Dėl planuojamų kitų seminarų sekite Agentūros naujienas.

 

Vykusio seminaro pranešimai: https://bit.ly/3lf7VK5