exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Atlikti pirmieji upių renatūralizavimo darbai

Data

2021 12 03

Įvertinimas
3
20211201_114300.jpg

Užbaigti švelniosios renatūralizacijos tvarkymo darbai pirmose Širvintos, Mūšios, Musės, Vyžintos, Alantos ir Aptekos upėse. Šių upių vagose sudėti didelio skersmens rieduliai, suformuoti akmenų metiniai, akmenų bunos, išardytos patvankos, upių pakrantės apželdintos medžiais.

Įrengtos švelniosios renatūralizacijos priemonės leis pagerinti hidromorfologines vandens telkinių sąlygas. Akmenų metiniai permaišys vandens masę ir ją praturtins deguonimi bei leis atsikurti biologei upių įvairovei – žuvims, bestuburiams. Medžių apsodinimas užtikrins vandens šešėliavimą, mažins vandens temperatūrą ir tuo pačiu skatins mažesnį telkinių apžėlimą. Pagal projektuotojų parengtą techninę dokumentaciją išskirtuose renatūralizuojamuose upių ruožuose buvo panaudotos tik gamtinės kilmės medžiagos.

Upių tvarkymo priemonės nekeis vagos trajektorijos ir nesukels žalingos krantų erozijos. Vaga liks savo vietoje ir dėl priemonių įrengimo nepažeis gretimų privačių sklypų, nesutrikdys drenažo sistemų darbui, nesumažins upės vagos pralaidumo maksimalių debitų – liūčių, tirpsmo – laikotarpiu ir kritiškai nesumažins vagos ir šlaitų priežiūros galimybių, nesudarys kliūčių žuvų ar kitų gyvūnų migracijai. Priemonės netrukdys atliekamiems drenažo priežiūros darbams ir ateityje sumažins aplinkosauginių priemonių įrengimo poreikį vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus.

Sureguliuotų upių tvarkymo darbai taikant švelniąsias priemones, pavienius didelio skersmens riedulius, akmenų metinius, bunas, patvankų ardymas ir pakrančių apželdinimas medžiais vyksta dar 12 vandens telkinių ir, jeigu gamtinės sąlygos bus palankios, šiuos darbus planuojama užbaigti kitų metų pavasarį.

Projektą „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“ įgyvendina Aplinkos apsaugos agentūra kartu su UAB „Bebrusai“, UAB „Senasis ežerėlis“, „Žiuko įmonė“, VŠĮ „Gamtos paveldo fondas“ ir UAB „Domstata“.