Bus pradėti jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose tyrimai

Data

2021 08 19

Įvertinimas
0
Ledinė antis tinkle_J.Morkūnas.jpg
Ledinė antis tinkle. Nuotraukos autorius – Julius Morkūnas.

Jūros paukščių priegauda (atsitiktinis netikslinių rūšių sugavimas) žvejybos įrankiuose yra įvardijama kaip viena iš pagrindinių grėsmių žiemojantiems jūros paukščiams Baltijos jūroje. Įvertinta, kad Baltijos jūroje skirtingose valstybėse kasmet žvejybos įrankiuose žūsta apie 76 000 jūros paukščių. Manoma, kad Lietuvos priekrantėje vykdant žvejybą dėl priegaudos gali žūti vidutiniškai apie 1 500 paukščių kasmet. 

Jūros paukščių priegaudos lygį nulemia žiemojančių paukščių susibūrimo vietų ir verslinės žvejybos persidengimas laike ir erdvėje – didžiausia paukščių priegauda vyksta, kai didžiausios žiemojančių paukščių sankaupos sutampa su intensyvios žvejybos vietomis ir laikotarpiais. Paukščiai į tinklus įkliūva atsitiktinai, besimaitindami greta žvejybos įrankių. Be paukščių, žvejybos įrankiuose kaip priegauda aptinkami ir jūros žinduoliai, daugiausia pilkieji ruoniai.  

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos ornitologų draugija pradeda įgyvendinti projektą „Žvejybinių statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimo ir pasiūlymų dėl žvejybos reguliavimo priemonių, poveikiui sumažinti, parengimas“, kurio trukmė – 2 metai. Projekto metu, bendradarbiaujant su verslinės žvejybos atstovais, bus įvertintas jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose mastas Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, išskirtos didžiausios rizikos priegaudai teritorijos. Bus parengti pasiūlymai dėl neigiamo žvejybos poveikio mažinimo ir galimybių bei priemonių priegaudos mažinimui pritaikymo. Projekto metu taip pat bus atliekami žiemojančių jūros paukščių (bent dviejų iš nurodytų rūšių: nuodėgulių, ledinių ančių ir rudakaklių narų) judėjimo / perskridimo Lietuvos jūros vandenyse tyrimai naudojant telemetrinius metodus, pritvirtinant GPS/GSM siųstuvus ant plunksnų. Naudojant siųstuvus siekiama įvertinti paukščių judėjimo / perskridimo Lietuvos jūros vandenyse pasiskirstymą skirtingu paros ir sezono metu.

Projektas ir jo rezultatai svarbūs siekiant išsaugoti palankias sąlygas žiemojantiems jūros paukščiams jų žiemavietėse, sumažinti jų mirtingumą dėl priegaudos verslinės žvejybos įrankiuose. 

Ši veikla vykdoma įgyvendinant projektą „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų įsigijimas“ Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0011, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.