Cheminių medžiagų specialistai dalyvavo diskusijoje su ECHA vykdomuoju direktoriumi B. Hansenu

Data

2021 09 22

Įvertinimas
2
iliustracija (1).png

Antradienį, rugsėjo 21 d., Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos, Sveikatos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro cheminių medžiagų specialistai nuotoliniu būdu diskutavo apie Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2021–2024 m. prioritetus ir jų įtaką cheminių medžiagų valdymui Lietuvoje su ECHA vykdomuoju direktoriumi Bjornu Hansenu.

2007 m. įkurta ECHA siekia saugaus cheminių medžiagų naudojimo, drauge su ES šalių vyriausybėmis daugiausia dėmesio skiria pavojingiausioms medžiagoms, kai siekiant apsaugoti žmones ir aplinką reikia imtis papildomų rizikos valdymo veiksmų. Tam tikrose srityse ji priima sprendimus pati, kitais atvejais teikia nuomones ir rekomendacijas, kad padėtų Europos Komisijai priimti sprendimus.

ECHA kartu su ES šalių nacionalinėmis institucijomis įgyvendina ES cheminių medžiagų teisės aktus, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką, ir prisideda prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, inovacijų ir Europos cheminių medžiagų rinkos konkurencingumo.

Aplinkos apsaugos agentūra yra ECHA komitetų narė ir taip prisideda prie tvaraus cheminių medžiagų ir mišinių naudojimo.