Dėl seliavų verslinės žvejybos leidimų išdavimo

Data

2022 06 23

Įvertinimas
0
Untitled design(47).png

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2022-06-15 įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankių limitų valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2022 metams patvirtinimo“ (įsigaliojimo data 2022-06-16, ) patvirtino valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2022 metais leidžiama specializuota seliavų žvejyba, sąrašą ir nustatė, kad jeigu vandens telkiniuose, patenkančiuose į šiuo įsakymu patvirtintą Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2022 metais leidžiama specializuota seliavų žvejyba, sąrašą, išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, verslinė žvejyba leidžiama to vandens telkinio žvejybos ploto naudotojui.

 

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-10-07 įsakymu  Nr. D1-750 “Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 5 punktą, per 5 darbo dienas nuo aplinkos ministro nustatytų žvejybos vidaus vandenyse limitų, turi suvesti juos į Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS).

 

Aplinkos ministro patvirtintų žvejybos vidaus vandenyse limitų pagrindu per ALIS išduodami seliavų verslinės žvejybos leidimai. Šiuo metu dėl ALIS techninių funkcionalumo trūkumų Aplinkos apsaugos agentūra negali į ALIS suvesti Aplinkos ministro patvirtintų seliavų žvejybos vidaus vandenyse limitų ir išduoti seliavų verslinės žvejybos leidimų. Pareiškėjų, norinčių gauti seliavų verslinės žvejybos leidimus paraiškos priimamos ir vertinamus įprastu būdu, tačiau sprendimai dėl seliavų verslinės žvejybos leidimų išdavimo galės būti priimti tik atlikus funkcinius ALIS pakeitimus ir suteikus Aplinkos apsaugos agentūrai galimybę į ALIS suvesti patvirtintus 2022 metų žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitus valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

 

Atsiprašome už galimus nepatogumus.