Gaminių tiekėjams taikoma teisinė pareiga dėl pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę

Data

2022 09 01

Įvertinimas
2
Pav. prievoles vykdytojai_galutinis.png

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos įmonės, kurios gamina, surenka, importuoja arba platina gaminius Europos Sąjungos rinkai, turinčius savo sudėtyje cheminių medžiagų iš Kandidatinio sąrašo (jeigu jų koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės), privalo apie juos pateikti pranešimą Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – ECHA).

Įmonės turi pateikti pranešimą apie šiuos gaminius į SCIP duomenų bazę. SCIP duomenų bazėje kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose.

Mažmenininkai, tiekiantys gaminius tik vartotojams – pranešimo teikti neturi.

Jeigu esate įmonė, kuri gamina, surenka, importuoja arba platina gaminius, turinčius cheminių medžiagų iš Kandidatinio sąrašo, privalote pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, prieš tiekdami tokį gaminį į Europos Sąjungos rinką. Svarbu įsidėmėti, kad į SCIP duomenų bazę pateikta informacija bus skelbiama ECHA tinklalapyje, todėl pranešimas turi būti tinkamai pateiktas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip parengti ir pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, galite rasti Aplinkos apsaugos agentūros parengtuose mokomuosiuose vaizdo įrašuose bei lankstinuke „Gaminių tiekėjų pareigos nuo 2021-07-01 Lietuvoje”.

Jeigu turite klausimų dėl savo tiekiamų gaminių, kreipkitės į REACH-CLP pagalbos tarnybą el. paštu: [email protected]