Gautas pranešimas apie gaisrą Kauno atliekų tvarkymo įmonėje UAB „Žalvaris“

Data

2022 08 26

Įvertinimas
0
gaisras.jpg

Vakar vėlai vakare gautas pranešimas apie gaisrą Kauno atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“. Į įvykio vietą buvo iškviesti Agentūros laboratorijos specialistai.

Gaisro vietoje specialistai ėmė aplinkos oro ėminius (pavėjinėje ir priešvėjinėje pusėje nuo gaisro židinio), lakiųjų organinių junginių tyrimams atlikti. Taip pat buvo imti nuotekų ir paviršinio vandens ėminiai taršai nustatyti.
Šiuo metu įvykio vietoje dirba mobili oro kokybės matavimo stotis. Vykdomas aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas.

Kietųjų dalelių teršalų koncentracijos ore netoli gaisro židinio yra padidėjusios, vis dar gali būti juntamas dūmų kvapas.

Apie tolimesnę įvykio tyrimų eigą informuosime vėliau.