Į kandidatinį sąrašą įtraukta nauja cheminė medžiaga

Data

2022 06 14

Įvertinimas
0
Untitled design(44).png

2022 m. birželio 10 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) į Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą įtraukė N-(hidroksimetil) akrilamidą (EC nr. 213-103-2, CAS nr. 924-42-5) dėl jo savybių sukeliančių vėžį ar genų mutaciją. Ši medžiaga dažniausiai naudojama polimeruose ir kitų cheminių medžiagų, tekstilės, odos ar kailių gamyboje.

Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės yra susijusios ne tik su į sąrašą įtrauktomis atskiromis ar mišinių sudėtyje esančiomis medžiagos, bet ir su jų buvimu gaminiuose.

Pagal REACH reglamentą - bet kuris gaminio, kuriame yra Kandidatinio sąrašo medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė kaip 0,1 proc., tiekėjas turi suteikti gaminio gavėjams ir vartotojams pakankamai informacijos, kad tokį gaminį būtų galima saugiai naudoti.

Vartotojas turi teisę prašyti pateikti informaciją, ar planuojamame įsigyti gaminyje nėra medžiagų iš Kandidatinio sąrašo. Gaminio tiekėjas vartotojui šią informaciją turi pateikti nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 proc. į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos ir tokios medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną, gaminio gamintojas ar importuotojas turi apie ją pranešti ECHA.

Taip pat kiekvienas gaminio, kuriame yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio sąrašo ir kurios koncentracija viršija 0,1 proc. gaminio masės, gamintojas, importuotojas ir platintojas, tiekiantis tokį gaminį į Europos Sąjungos rinką, turi pateikti apie jį pranešimą į SCIP duomenų bazę

Dabar Kandidatiniame sąraše iš viso yra 224 įrašai, apimantys daugiau nei 400 cheminių medžiagų, kurios  pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai. ECHA reguliariai vertina Kandidatinio sąrašo chemines medžiagas, kad nustatytų, kurias medžiagas prioritetine tvarka reikėtų įtraukti į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą. Jeigu cheminė medžiaga įtraukiama į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, ji gali būti tiekiama rinkai arba naudojama tik jeigu jos konkrečiam naudojimo būdui buvo suteikta autorizacija.