Informuojame apie vis dar padidėjusią oro taršą miestuose

Data

2022 03 03

Įvertinimas
0
gatves.png

Informuojame, kad kovo 2 d. nustatyti kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos 24 val. ribinės vertės viršijimai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) ir azoto dioksido (NO2) koncentracijos aplinkos ore taip pat padidėjusios.

 

Oro užterštumo priežastys: nepalankios meteorologinės sąlygos, pakeltoji tarša (pradžiūvę ir nevalyti miestų dangos paviršiai) ir transporto tarša (automobilių keliamos dulkės gatvėse) bei individualių namų intensyvus kūrenimas šildant gyvenamąsias patalpas.

 

Oro užterštumo prognozė: kovo 3-4 dienomis šalyje vyraus vidutiniškai nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Teršalų koncentracija aplinkos ore vis dar išliks padidėjusi.

 

Rekomendacijos: savivaldybėms – nuolatos valyti išsausėjusias miestų gatves ir kelkraščius. Gyventojams patariama riboti fizinį aktyvumą lauke, kartais to reikėtų atsisakyti visai, kol oro kokybė nepagerės. Taip pat, patalpų šildymą pagal galimybes nešildyti kietuoju kuru, o naudoti dujinį ar elektrinį šildymą.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti http://bit.ly/OroKokybe.