JT ekspertai palankiai įvertino Lietuvos nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą

Data

2021 10 14

Įvertinimas
0
245865873_920403575240988_1635131334638009709_n.jpg

Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos (JT BKKK) sekretoriato ekspertų komanda pateikė išvadas – Lietuvos pateikta Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaita parengta tinkamai ir apskaitos sistema veikia puikiai.

Spalio 4–9 d. JT BKKK sekretoriato ekspertų komanda atliko Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos patikrą, kuri buvo pateikta šių metų balandžio 15 d. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai ir netiesiogiai Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Patikros metu JT BKKK ekspertai tikrino, ar pateikta ataskaita atitinka 2006 m Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimus, ar informacija ir duomenys pateikiami skaidriai, tiksliai bei nuosekliai.

Spalio 9 d. JT BKKK sekretoriato ekspertai pateikė išvadą, kad Lietuvos Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita parengta laikantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimų. Po įvykusios patikros visa Lietuvos specialistų komanda sulaukė ekspertų komplimentų už puikiai atliktą darbą ir dar kartą patvirtino, kad Lietuvos nacionalinė ŠESD apskaitos sistema veikia puikiai.

Lietuva, ratifikuodama JT BKKK ir Kioto protokolą, pagrindinius tarptautinius dokumentus, reguliuojančius klimato kaitą, įsipareigojo teikti informaciją apie visų šalyje išmetamų ŠESD kiekį. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita kasmet teikiama Europos Komisijai ir JT BKKK sekretoriatui.

Su apibendrinta ataskaita apie ŠESD kiekį Lietuvoje 2019 m. ir tendencijas 1990–2019 m. lietuvių kalba galima susipažinti čia