Kietųjų dalelių koncentracija daugelyje miestų vis dar padidėjusi

Data

2022 03 04

Įvertinimas
0
Untitled design(19).png

Informuojame, kad kovo 3 d. kietųjų dalelių koncentracija daugelyje miestų ženkliai padidėjo, kas lėmė 24 val. KD10 ribinės vertės viršijimus Vilniuje ir Kaune. Smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) ir azoto dioksido (NO2) teršalų koncentracijos aplinkos ore taip pat išliko padidėjusios.

Oro užterštumo priežastys: vyrauja sausesni ir mažai vėjuoti orai, transporto ir pakeltoji tarša (transporto keliamas dulkėtumas nuo nevalytų miesto gatvių ir kelkraščių), individualių namų intensyvus kūrenimas.

Oro užterštumo prognozė: kovo 4-6 dienomis šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Teršalų koncentracija aplinkos ore gali išlikti šiek tiek padidėjusi, bet ribinių verčių viršijimo tikimybė nedidelė.

Rekomendacijos: savivaldybėms – valyti išsausėjusias, po žiemos užsilikusias smėlio, druskos ir purvo sankaupas, miestų gatvėse ir pakelėse. Gyventojams patariama riboti fizinį aktyvumą atvirame lauke bei raginami naudotis visuomeniniu viešuoju transportu (transporto kamščiai stipriai pablogina oro kokybę). Taip pat, patalpų šildymą pagal galimybes nešildyti kietuoju kuru, o naudoti dujinį ar elektrinį šildymą.

Detalesni oro kokybės tyrimų duomenys: bit.ly/OroKokybe