Kviečiame dalyvauti apklausoje apie PAV procedūrų prieinamumą

Data

2021 06 09

Įvertinimas
0
keyboard-4876716_1920.jpg

Paskelbta viešoji konsultacija dėl visuomenės įsitraukimo į poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūras. Ja siekiama išsiaiškinti, ar aktyviai Lietuvos visuomenė įsitraukia į planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras ir kokie visuomenės informavimo būdai prieinamiausi ir priimtiniausi šalies gyventojams.

PAV – ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė, skirta užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti ir vykdant ūkinę veiklą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai. PAV metu vertinamas galimas būsimos veiklos poveikis žmogaus sveikatai ir visoms aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt. Atranka dėl PAV – atskiras procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios veiklos PAV, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be PAV.

Dalyvauti apklausoje galite užpildę anketą. Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia