Kviečiame dalyvauti viešose konsultacijose dėl vidutinės grandinės chlorintų parafinų

Data

2021 10 11

Įvertinimas
0
iliustracija www.png

Europos Komisijos prašymu Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) rengia pagal REACH reglamento XV priedą dokumentaciją dėl vidutinės grandinės chlorintų parafinų (MCCP) draudimo. ECHA įvertins keliamą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai  gaminant, naudojant ir tiekiant rinkai MCCP medžiagose, mišiniuose ir gaminiuose.

Šiuo metu vyksta viešos konsultacijos dėl šio draudimo, tad kviečiame dalyvauti jose ir teikti komentarus dėl vidutinės grandinės chlorintų parafinų (MCCP). Viešos konsultacijos vyks iki 2021 m. lapkričio 7 d. 

Komentarai viešų konsultacijų metu gali būti pateikiami ECHA naudojant internetinę formą

Daugiau informacijos apie apribojimų procedūrą taip pat galima rasti ECHA svetainėje