Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonės projektui dėl 2,4-dinitrotolueno apribojimo nustatymo

Data

2022 06 30

Įvertinimas
0
Nuotrauka.png

Europos cheminių medžiagų agentūra informavo apie galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonės projektui dėl 2,4-dinitrotolueno apribojimo gaminiuose.

Norima nustatyti apribojimą 2,4-dinitrotoluenui (CAS Nr. 121-14-2 EB Nr. 204-450-0) dėl tiekimo rinkai arba naudojimo gaminiuose, skirtuose tiekti plačiajai visuomenei arba profesionaliems naudotojams, kai koncentracija didesnė nei 0,1 %.

Pastabų ir įrodymų teikimo pradžia – 2022 m. birželio 15 d., pabaiga – 2022 m. liepos 16 d.

Pastabas ir pasiūlymus dėl 2,4-dinitrotolueno apribojimo galima pateikti naudojant tam skirtą formą.

Visos konsultacijos dėl apribojimų nustatymo pagal REACH reglamentą yra skelbiamos Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie apribojimų procedūrą galite rasti čia.