Lietuvos–Lenkijos šalių bendradarbiavimas tarpvalstybinių vandenų srityje

Data

2021 12 15

Įvertinimas
0
IMG_20211214_141136.jpg

2021 m. gruodžio 14 d. nuotoliniu būdu vyko 9-asis Lietuvos–Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos posėdis, kurio metu buvo pristatytos 2021 m. veiklos ataskaitos tarpvalstybinių vandens telkinių išteklių naudojimo, monitoringo ir apsaugos klausimais. 

Susitikimo metu Lietuvos ir Lenkijos šalių atstovai pristatė pažangą rengiant Nemuno upių baseinų rajono valdymo planus, pasidalijo informacija apie tarpvalstybinės teritorijos vandens telkinių būklę, vandensaugos tikslus ir priemones jiems pasiekti, potvynių valdymo riziką šalių pasienio teritorijoje.

Posėdyje taip pat aptarti šalių veiksmai bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų išsaugojimo srityje. Nustatyta, kad visi pasienio ruožo vandentakiai yra už urbanizuotų teritorijų ribų, dauguma šių vandentakių vagų yra žemiausiose upių slėnių dalyse, kur vyrauja miško arba miškingos teritorijos, todėl  potvynių rizika yra nedidelė net jei upėse vietomis yra nuvirtę medžiai ar bebrų užtvankos. Pristatyti pasienio upių, žyminčių valstybių sieną (Maros ir Bevardžio upelio), vagų planuojami priežiūros darbai. Komisijos nariai buvo supažindinti su moksline analize apie kormoranų įtaką ichtiofaunai ir žuvininkystės sektoriui. 

Komisijos posėdyje šalys taip pat pasidalijo 2020 metais atliktų pasienio upių tyrimų rezultatais. Susitarta 2022 metų antroje pusėje Lenkijoje vykdyti bendrą mėginių ėmimą Šešupės upėje.
Posėdyje taip pat pristatytas Lenkijos nacionalinio geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto ekspertų, bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnybos ekspertais, vykdytas WP4 projektas: „TRANSFLUX: Harmonization of data, monitoring and modelling in a transboundary setting” (liet. „Duomenų derinimas, stebėsena ir modeliavimas tarpvalstybiniame kontekste”), kurio tikslas – sukurti tarpvalstybinį požeminio vandens filtracijos skaitmeninį modelį, kuris apimtų kvartero vandeninguosius sluoksnius Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje. Atlikus projekte numatytas veiklas, buvo nustatyta požeminio vandens naudojimo įtaka ištekliams Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje, sudaryti hidroizohipsių žemėlapiai, apimantys išskirtus kiekvieno modeliuoto lygio kvartero vandeninguosius sluoksnius bei apskaičiuoti požeminio vandens kiekiai, tekantys per Lenkijos ir Lietuvos valstybinę sieną tam tikruose vandeninguose sluoksniuose.

Komisijos nariai apsikeitė informacija ir apie Lietuvos ir Lenkijos Sienos komisijos darbus pasienio teritorijoje bei sutarė dėl tolesnio abiejų šalių bendradarbiavimo siekiant užtikrinti vandens telkinių, kuriais eina valstybės siena, stabilumą.

9-ajame Lietuvos–Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos posėdyje dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos, Lenkijos Infrastruktūros ministerijos, Balstogės regioninės vandenų valdymo tarnybos, valstybinio vandenų ūkio „Lenkijos vandenys“ atstovai.