Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja reikalavimas naudoti sertifikuotą biokurą

Data

2022 11 24

Įvertinimas
0
bio gass.png

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja reikalavimas naudoti sertifikuotą biokurą. Visi veiklos vykdytojai, dalyvaujantys Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS) ir deginantys tvarų biokurą, raginami kuo skubiau pasirašyti sutartis su kuro sertifikavimą atliekančiomis įmonėmis arba atnaujinti sutartis su kuro tiekėjais. Įmonės, deginančios biokurą, turi naudoti sertifikuotą biomasę ir turėti tai pagrindžiančius dokumentus (biomasės sertifikatus), taip pat nusistatyti reikalavimus, susijusius su tvarios biomasės naudojimu, bei užtikrinti darbuotojų atsakomybes.

Atsiradus reikšmingų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos plano pakeitimų, raginame kartu atnaujinti ir metinio išmetamų ŠESD stebėsenos plano priedą „ŠESD duomenų valdymo ir kontrolės procedūra“, o ŠESD stebėsenos plano D lapo 7 dalies k punkte pateikti glaustą procedūros, taikomos siekiant įvertinti, ar biomasės sukėlikliai atitinka Reglamento 38 straipsnio 5 dalies reikalavimus, aprašymą.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jeigu veiklos vykdytojas neturės pagrindžiančių įrodymų apie biomasės tvarumą, biomasė bus laikoma netvaria, ir ją deginant išmestas CO2 bus prilyginamas CO2, išmestam deginant iškastinį kurą.

Reikalavimai įsigalioja vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) 2018/2066 38 straipsnio 5 ir 6 dalimi.

Atkreipiame dėmesį, kad visiems veiklos vykdytojams, deginantiems biokurą (nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujama ES ATLPS), reikalavimai yra nustatyti 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatyme Nr. XIV-1067

Plačiau apie tai skaityti galima EK parengtose gairėse anglų kalba.

Sertifikavimo schema

 

 

© Aplinkos apsaugos agentūra
Naudojant Aplinkos apsaugos agentūra, būtina nurodyti šaltinį.