Papildytas REACH reglamento XIV priedas Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Data

2022 04 20

Įvertinimas
0
Untitled design(34).png

5 labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos dėl jų toksiškų reprodukcijai, kancerogeninių ar endokrininę sistemą ardančių savybių buvo įtrauktos į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą.

Šios medžiagos tai:

  • Tetraetilšvinas;
  • 4,4'-bis(dimetilamino)-4''-(metilamino)tritilo alkoholis (kurio sudėtyje yra ≥ 0,1 % m/m Michlerio ketono (EC 202-027-5) arba Michlerio bazės (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1);
  • 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditiono, formaldehido ir 4-heptilfenolio, šakotojo ir linijinio (RP-HP), reakcijos produktai (RP-HP) (su ≥ 0,1 % m/m 4-heptilfenoliu, šakotuoju ir linijiniu);
  • 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-alavo tetradekanoatas (DOTE);
  • 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-alavo tetradekanoato ir 2-etilheksil 10-etil- 4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-oktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-alavo tetradekanoato reakcijos masė (DOTE ir MOTE reakcijos masė).

Šiuo metu Autorizuotinų cheminių medžiagų sąraše yra 59 įrašai.

Kai cheminė medžiaga įtraukiama į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, ji gali būti tiekiama rinkai arba naudojama po saulėlydžio termino tik jeigu jos konkrečiam naudojimo būdui buvo suteikta autorizacija. Įmonės, kurios šias chemines medžiagas naudoja, gamina arba importuoja, gali teikti paraišką autorizacijai gauti.

Daugiau informacijos apie autorizaciją rasite Europos cheminių medžiagų agentūros puslapyje.