Pasaulyje minima Klimato kaitos diena

Data

2021 10 24

Įvertinimas
1
Dizainas be pavadinimo (17).png

Spalio 24-ąją minima Tarptautinė klimato kaitos diena, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitą. Šia diena skatinama keisti vartojimo įpročius, taupyti energijos išteklius, rinktis atsinaujinančią energiją ir taip prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) koncentracijos atmosferoje mažinimo.

Lietuvoje 2019 m. į atmosferą buvo išmesta 20,4 mln. t CO2 ekv. ŠESD – apie 1 proc. daugiau nei 2018 m. Labiausiai prie ŠESD kiekio didėjimo prisideda transporto (31 %) ir žemės ūkio (21 %) sektoriai. Miško ir kitų žemių sugertas CO2 kiekis 2019 m. siekė 27 %.

Nuo 1990 m. iki 2019 m. padaryta nemaža pažanga, įgyvendinant iškeltus klimato kaitos tikslus ir uždavinius. Lyginant su 1990 m. ŠESD išmetamas kiekis Lietuvoje sumažėjo 57 % (neįskaitant Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus).

Prognozuojama, kad Lietuvoje įgyvendinus planuojamą politiką ir priemones iki 2030 m. susidarantį ŠESD kiekį būtų galima sumažinti 33 % (lyginant su 2005 m.).

Kaip galite prisidėti prie klimato kaitos švelninimo?

  • Važiuokite į darbą viešuoju transportu, dviračiu, paspirtuku arba keliese viename (kuo ekonomiškesniame) automobilyje.
  • Išjunkite nereikalingą šviesą. Senas lemputes pakeiskite į energiją taupančias elektros lemputes.
  • Rūšiuokite atliekas. Naudokite daugkartinius maišelius.
  • Rinkitės mažai energijos vartojančius buitinius prietaisus ir nepalikite jų veikti budėjimo režimu. Baigę naudotis visuomet išjunkite elektronikos prietaisus, iš lizdo ištraukite nenaudojamą mobiliojo telefono kroviklį.
  • Teikite prioritetą atsinaujinantiems energijos šaltiniams.
  • Naudokite elektronines informacijos laikmenas, naudokitės spausdintuvu tik kai tai būtina, spausdinkite iš abiejų lapo pusių.

Daugiau informacijos galite rasti čia