Pasiūlymas apriboti PFAS gaisro gesinimo putose

Data

2022 02 25

Įvertinimas
0
gaisras.png

Perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS) – didelė tūkstančių sintetinių cheminių medžiagų, plačiai naudojamų visuomenėje ir randamų aplinkoje, grupė. PFAS yra itin patvarios, kaupiasi aplinkoje, o kai kurios iš jų – ir mūsų organizmuose. Net jei nuo rytojaus jos nebebūtų gaminamos, dėl itin didelio patvarumo jos vis tiek išliktų aplinkoje ištisus dešimtmečius. Būtent todėl PFAS dažnai vadinamos amžinomis cheminėmis medžiagomis. PFAS turi neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai. Tyrimai rodo, kad kai kurios iš jų gali sukelti sunkius sveikatos sutrikdymus – vėžį ir kepenų pažeidimus.

Europos Komisijos prašymu Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA ) ištyrė pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia PFAS naudojimas gaisro gesinimo putose. ECHA padarė išvadą, kad PFAS keliama rizika šiuo metu nėra tinkamai kontroliuojama, o išmetimai turėtų būti kuo mažesni. Gaisro gesinimo putos, kurių sudėtyje yra PFAS, ES sukėlė daug aplinkos užteršimo atvejų tiek dirvožemyje, tiek geriamajame vandenyje. ECHA siūlo uždrausti visų PFAS esančių gaisro gesinimo putose tiekimą rinkai, naudojimą ir eksportą, pasibaigus naudojimui arba tam tikram sektoriui nustatytam pereinamajam laikotarpiui. Jei apribojimas būtų priimtas, PFAS išmetimas į aplinką per 30 metų galėtų sumažėti daugiau nei 13 000 tonų.

Planuojama, kad 2022 m. kovo 23 d. prasidės šešis mėnesius truksiančios konsultacijos, kuriose kiekvienas gali pateikti įrodymais pagrįstas pastabas dėl apribojimo pasiūlymo. ECHA taip pat balandžio 5 d. surengs internetinę informacinę sesiją, kurioje paaiškins apribojimo procesą ir padės suinteresuotiesiems dalyvauti konsultacijose.

ECHA moksliniai Rizikos vertinimo ir Socialinės bei ekonominės analizės komitetai dabar pradės vertinti siūlomą PFAS apribojimą. Vertindami jie atsižvelgs į konsultacijų metu gautus mokslinius įrodymus. Bendra abiejų komitetų nuomonė turėtų būti pateikta 2023 m. Remdamasi komitetų nuomone bendrą sprendimą dėl apribojimo ir jo sąlygų priims Europos Komisija kartu su 27 ES valstybėmis narėmis priims.

PFAS apribojimo gaisro gesinimo putose pasiūlymas

Daugiau informacijos apie PFAS rasite čia.