PAV viešinimo procedūras reikia užbaigti tuo pačiu nuotoliniu būdu

Data

2021 06 11

Įvertinimas
0
office-1069207_1920.jpg

Aplinkos ministro 2017 m. patvirtinta Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarka numato, kad PAV dokumentų rengėjas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus galimybes visuomenei patekti į savivaldybės ar seniūnijos patalpas, PAV ataskaitą turi eksponuoti savo interneto svetainėje, o visuomenę viešai su ja supažindinti internetinės vaizdo transliacijos būdu. 

Jo pareiga – užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją bei jos įrašą, jį išsaugoti ir sudaryti atsakingajai institucijai galimybę gauti prieigą prie įrašo ir jį peržiūrėti, o dalyviams – galimybes pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

PAV dokumentų rengėjus domina, kaip jie turi elgtis dabar, jeigu viešinimo procedūros buvo pradėtos tuo metu, kai buvo apribotos visuomenės galimybės patekti į savivaldybės ar seniūnijos patalpas. Aplinkos ministerijos teigimu, šias procedūras reikia užbaigti tuo pačiu nuotoliniu būdu – ataskaitą eksponuoti internetu, o viešą visuomenės supažindinimą organizuoti naudojantis internetine vaizdo transliacija.