PFAS – amžinos cheminės medžiagos

Data

2021 07 22

Įvertinimas
2
chemicals (2).png

Perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS) – didelė tūkstančių sintetinių cheminių medžiagų, plačiai naudojamų visuomenėje ir randamų aplinkoje, grupė.  Atsižvelgdama į PFAS poveikį aplinkai ir žmonėms, Europos Sąjunga imasi veiksmų, kad būtų sumažintas šių medžiagų naudojimas.

PFAS vis dar naudojamos daugelyje plataus kasdienio vartojimo gaminiuose, tokiuose kaip tekstilės gaminiai, maisto pakuotės, keptuvės. PFAS yra itin patvarios, kaupiasi aplinkoje, o kai kurios iš jų – ir mūsų organizmuose. Net jei nuo rytojaus jos nebebūtų gaminamos, dėl itin didelio patvarumo jos vis tiek išliktų aplinkoje ištisus dešimtmečius. Būtent todėl PFAS dažnai vadinamos amžinomis cheminėmis medžiagomis. PFAS turi neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai. Tyrimai rodo, kad kai kurios iš jų gali sukelti sunkius sveikatos sutrikdymus – vėžį ir kepenų pažeidimus.

Pagal ES cheminių medžiagų teisės aktus jau yra ribojama kai kurių PFAS gamyba ir naudojimas. Europos cheminių medžiagų agentūra šių metų spalio mėn. pateiks PFAS, naudojamo gaisro gesinimo putose, apribojimo pasiūlymą. O Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Danijos nacionalinės valdžios institucijos dirba kartu rengiant bendrą naują REACH apribojimo pasiūlymą, kad būtų sumažinta rizika aplinkai ir žmonių sveikatai, gaminant ir naudojant įvairius PFAS. Tikimasi, kad naujas apribojimų pasiūlymas bus pateiktas iki 2022 m. liepos 15 d. 

Deja, kol kas neįmanoma visiškai išvengti PFAS, kadangi šios medžiagos naudojamos labai plačiu mastu. Visgi yra keletas dalykų, kurių galima imtis, kad sumažėtų patiriamas poveikis. Pavyzdžiui, galima rinktis produktus, pažymėtus ekologiniu ženklu, arba produktus, ant kurių nurodoma, kad juose nėra PFAS.