Po gaisro Zarasuose gauti tyrimų rezultatai

Data

2021 07 28

Įvertinimas
0
20210724_140555.jpg

Liepos 24-ąją kilus gaisrui Zarasuose esančioje padangų perdirbimo įmonėje UAB „Torgita“, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai išvyko paimti oro mėginius lakiųjų organinių junginių tyrimams. Taip pat tyrimams buvo paimti ir paviršinių nuotekų mėginiai nustatyti, ar teršalai kartu su gaisrui gesinti naudotu vandeniu pateko į aplinką. 

Oro mėginiai buvo paimti 4 vietose pavėjinėje ir priešvėjinėje pusėse nuo įvykio vietos. Mėginiuose nustatyti tokie lakieji organiniai junginiai kaip acetonas, benzenas, etilbenzenas, m,p-ksilenai, o-ksilenas, stirenas, toluenas. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad didžiausios lakiųjų organinių junginių koncentracijos nustatytos šalia įmonės teritorijos, pietvakarinėje pusėje, tačiau teršalų ribinės vertės nebuvo viršytos. Kitose tyrimų vietose daugelio lakiųjų organinių junginių koncentracijos buvo mažesnės už metodo nustatymo ribą.

Šalia įmonės teritorijos buvo užfiksuotos didesnės benzeno koncentracijos, kurios siekė 0,002–0,018 mg/m³. ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 0,005 mg/m³. Tačiau dėl skirtingo vidurkinimo laiko lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes pagal trumpo laikotarpio matavimų rezultatus nėra galimybių patikimai įvertinti, ar nebuvo viršyta metinė ribinė vertė.

Atliktų paviršinių nuotekų pirminių tyrimų rezultatai pateikti vertinimui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.