Prieš pradedant ūkinę veiklą – įmonių patikrinimai

Data

2021 08 18

Įvertinimas
0
2397_6ec6b5573975fc52f77f2b0c6b910b1a.jpg

Aplinkos ministerija patvirtino Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašą, kuris leis užtikrinti, kad būtų eksploatuojami tik aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys ūkinės veiklos objektai. 
 
Pagal tvarkos  aprašą, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai organizuos patikrinimus, kurių tikslas – nustatyti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos taršos integruotos kontrolės ir prevencijos arba taršos leidime nurodytos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios. Bus vertinama, ar įmonė, fizinis asmuo planuojamame eksploatuoti ūkinės veiklos objekte sumontavo įrangą, atitinkančią aplinkosauginius reikalavimus, ar įgyvendino sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje nustatytas sąlygas, ar numatė priemones, skirtas neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ar kompensuoti. 
 
Tvarkos apraše numatyti du patikrinimo būdai – vykstant į ūkinės veiklos objektą ir nevykstant į jį, nustatyti kriterijai, kokiais atvejais jie taikomi. Aplinkos apsaugos agentūra į patikrinimą turės teisę kviesti Aplinkos apsaugos departamentą, kuris vėliau kontroliuos jau eksploatuojamą ūkinės veiklos objektą, taip pat Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kuris leidimuose nustato triukšmo ir kvapų valdymo sąlygas. Be to, Aplinkos apsaugos agentūra galės informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžią ir numatomą patikrinimą. 
 
Aplinkos apsaugos agentūra turės priimti sprendimą, ar ūkinės veiklos objektas atitinka leidime nustatytas sąlygas, ir tik tada įmonė ar fizinis asmuo galės pradėti ūkinę veiklą. Sprendimas bus priimamas, tik gavus kitų patikrinime dalyvavusių institucijų išvadas ir įsitikinus, kad įgyvendintos leidime nustatytos privalomos sąlygos.