Priimtas sprendimas dėl Kauno MBA: poveikio aplinkai vertinimas būtinas

Data

2021 02 05

Įvertinimas
0
Kauno miesto savivaldybės nuotr.
Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Aplinkos apsaugos agentūra vasario 4 d. priėmė sprendimą dėl VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginio (Kauno MBA) planuojamos ūkinės veiklos. Norint vykdyti šią ūkinę veiklą turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas.

Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išsamiai įvertintas galimas planuojamos ūkinės veiklos fizikinės, cheminės ir biologinės taršos bei kvapų poveikis aplinkai ir visuomenės saugai.

Taip pat bus pateikti išsamūs triukšmo lygio ir kvapo taršos skaičiavimai, numatytos prevencinės priemonės poveikiui sumažinti ar jo išvengti.