Pristatytas tikslingai pridėtų mikroplastikų apribojimo reglamento projektas

Data

2022 09 27

Įvertinimas
0
Untitled design(59).png

2022 m. rugsėjo 23 d. vykusiame REACH komitete* Europos Komisija (toliau – EK) Valstybėms narėms (toliau – VN) pristatė EK reglamento projektą, kuriame siūlo apriboti tikslingai pridėtų sintetinių polimerų mikrodalelių (mikroplastikų) tiekimą rinkai kosmetikos produktuose, plovikliuose, vaškuose, blizginimo ir oro priežiūros priemonėse, medicinos priemonėse, tręšiamuosiuose, augalų apsaugos, biocidiniuose ir kituose žemės ūkio bei sodininkystės produktuose, granuliuotame užpilde, kuris naudojamas sintetiniams sporto paviršiams.

EK Reglamento projekte numatyti šių produktų draudimo tiekti rinkai pereinamieji laikotarpiai, kurie, atsižvelgiant į pramonei reikalingą laiką prisitaikyti ir pakeisti produktuose naudojamus mikroplastikus saugesnėmis alternatyvomis, svyruoja nuo 4 iki 12 metų.

EK reglamento projekte taip pat siūloma nustatyti tam tikrus informacijos teikimo reikalavimus produktams, kuriems tiekimo rinkai draudimas nebus taikomas, ir ženklinimo reikalavimus lūpų priežiūros gaminiams, nenuplaunamiems nagų priežiūros gaminiams ir dekoratyvinės kosmetikos gaminiams.

Europoje iš produktų, kuriuose yra tikslingai pridėtų sintetinių polimero mikrodalelių, kiekvienais metais į aplinką patenka apie 42 000 tonų mikroplastikų. Paskaičiuota, kad siūlomas apribojimas, po 20 metų nuo apribojimo taikymo, sumažintų tokią taršą net 70 %.

REACH komiteto metu, VN pateikė pirmines pozicijas, vyko diskusijos dėl EK reglamento projekte nurodytų sąlygų ir reikalavimų įgyvendinimo.

Aplinkos apsaugos agentūra parengė su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais suderintą pirminę Lietuvos Respublikos poziciją dėl EK reglamento projekto. Platesnę informaciją apie Lietuvos poziciją rasite Aplinkos ministerijos tinklalapyje čia.

*REACH komitetas – komitetas, įsteigtas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas).