Rengiama priemonių programa Baltijos jūros aplinkos būklei gerinti

Data

2022 05 12

Įvertinimas
0
Untitled design(38).png

Gegužės 11 d. Klaipėdos universiteto mokslininkai, kartu su Aplinkos apsaugos politikos centru ir specialistais iš Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos aptarė priemones Baltijos jūros aplinkos būklei gerinti. Priemonių programa Baltijos jūros aplinkos būklei gerinti rengiama įgyvendinant projektą „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus / priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas".

Viso pasiūlyta 41 naujų ir atnaujinamų priemonių: (10 – bioįvairovei (ruoniai, paukščiai, žuvys), 7 – nevietinėms rūšims, 2 – komercinių žuvų ištekliams, 2 – eutrofikacijai, 5 – jūros dugno trikdymui, 10 – teršalams, 3 – šiukšlėms, 2 – triukšmui). Priemonės apima teisės aktų pakeitimus, metodikų parengimą, tyrimus ir analizes, gamtotvarkos planų parengimą ir kt. Susitikimo metu Aplinkos apsaugos politikos centras pristatė ir pasiūlytų priemonių sąnaudų efektyvumo analizę, priemonių sąnaudų ir naudos analizę.

Su preliminarių priemonių sąrašu galima susipažinti čia.

Su ataskaita ir pagrindžiamąja medžiaga galima susipažinti čia.

Savo pastabas ir pasiūlymus kviečiame siųsti el. paštu: sandra.vadakojyte-kareiviene@gamta.lt iki 2022 m. gegužės 26 d.