Susitikimo metu aptartos priemonės siekiant išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę

Data

2021 10 11

Įvertinimas
0
IMG_20190904_195758.jpg

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutu spalio 8 d. organizavo pirmąjį priemonių pasiūlymų pristatymą ir aptarimą siekiant dar šiemet atnaujinti priemonių programą gerai jūros aplinkos būklei pasiekti iki 2030 metų. 

Atsižvelgiant į jūros aplinkos būklę ir tendencijas šiemet pradėtas priemonių programos peržiūrėjimas ir atnaujinimas dėl geros jūros aplinkos būklės. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įsipareigojimus turi parengti atnaujintas priemonių programas iki 2021 metų pabaigos. 

2020 metais atlikus kompleksinį Baltijos jūros būklės vertinimą nustatyta, kad iš 60 rodiklių ar jų grupių tik apie trečdalis atitiko geros būklės kriterijus. Lietuvos jūros rajone aktualūs poveikiai: eutrofikacija, tarša cheminėmis medžiagomis, žvejyba, nevietinės rūšys, jūrą teršiančios šiukšlės. Vis dar trūksta duomenų apie povandeninio triukšmo poveikį, mikroplastiko ir jūros šiukšles vandenyje, jūros dugno buveinių ir žinduolių būklę. 

Susitikimo metu moksliniai ekspertai pristatė priemones, siekiant:

  • sumažinti ūkinės veiklos, t. y. žvejybos, atsinaujinančių išteklių (vėjo energetikos) gamybos poveikį jūros paukščiams ir išsaugant palankias sąlygas žiemojantiems jūros paukščiams jūroje;
  • užtikrinti, kad ūkinė veikla jūroje nedarytų poveikio jūros dugno buveinėms;
  • sumažinti žvejybos poveikį bioįvairovei;
  • sumažinti Baltijos jūrai naujų nevietinių rūšių atsiradimo riziką Lietuvos jūros rajone;
  • sumažinti eutrofikaciją skatinančių maistinių medžiagų patekimą į Baltijos jūrą ir poveikį aplinkai;
  • sumažinti pavojingų cheminių medžiagų patekimą į jūros aplinką;
  • mažinti jūrą teršiančių šiukšlių poveikį priekrantės ir jūros aplinkai;
  • užtikrinti, kad povandeninis triukšmas dėl antropogeninės veiklos neviršytų lygio, darančio neigiamą poveikį vandens gyvūnijai.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Kuršių nerijos nacionalinio parko, Klaipėdos miesto savivaldybės, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos politikos centro atstovai. 

Pateiktoje „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimo“ I tarpinėje ataskaitoje Klaipėdos universiteto mokslininkai apžvelgia pirmojo Jūrų strategijos pagrindų direktyvos ciklo priemonių programos įgyvendinimo pažangą ir jų atnaujinimo būtinybę, taip pat pateikia preliminarius siūlymus dėl naujų priemonių. Detaliau su I tarpine ataskaita galima susipažinti čia.