Vilniuje veikiančiai atliekų tvarkymo aikštelei panaikintas taršos leidimas

Data

2021 08 10

Įvertinimas
2
paper.PNG

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti vienos Vilniuje veikiančios įmonės taršos leidimą. Įmonė, vykdanti atliekų apdorojimo ir laikymo veiklą, pažeidė aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir taršos leidimo reikalavimus.

Nustatyta, kad Vilniuje veikiančioje atliekų tvarkymo aikštelėje metų bėgyje keturis kartus buvo viršyti vienu metu laikomų mišrių statybinių ir griovimo atliekų kiekiai nei nurodyta išduotame taršos leidime. Pirmasis pažeidimas buvo užfiksuotas dar 2020 m. pabaigoje. Įmonės taršos leidime nustatytas didžiausias vienu metu laikomų mišrių statybinių ir griovimo atliekų kiekis – 50 t. Pagal Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos duomenis, 2020 m. gruodį atliekų kiekis daugiau nei 5 kartus viršijo taršos leidime nustatytą kiekį. Vėliau pažeidimai užfiksuoti 2021 m. vasario ir balandžio mėnesiais. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos praeitą mėnesį atliko ir neplaninį įmonės patikrinimą, kurio metu taip pat buvo užfiksuoti 1,5 karto didesni atliekų kiekiai. 

Net ir nebegaliojant taršos leidimui, įmonė veiklą turi nutraukti laikydamasi teisės aktuose skirtų įpareigojimų, garantuodama tinkamą ūkinės veiklos vietos sutvarkymą. 

Taršos leidimus išduoda, pakeičia, peržiūri, patikslina leidimų sąlygas ir leidimų galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme numatyta, kad sprendimas panaikinti įmonių taršos leidimus priimamas, kai 3 kartus per metus viršijami taršos leidime nustatyti leistinos taršos, atliekų susidarymo, laikymo normatyvai arba jeigu toks taršos leidimo sąlygų pažeidimas nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos.

Įmonė Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą panaikinti taršos leidimą turi teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.