Vykdomi sureguliuotų Vilkos upės labai pakeistų ruožų renatūralizavimo darbai

Data

2022 08 30

Įvertinimas
0
20220825_132350.jpg

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina sureguliuotų Vilkos upės labai pakeistų ruožų renatūralizavimo darbų projektą. Pagrindinis projekto uždavinys – parinkti nesudėtingas renatūralizacijos priemones, kurias įdiegus būtų sudarytos prielaidos gerėti sureguliuotų Vilkos upės ruožų ekologinei būklei, tuo pačiu užtikrinant drenažo sistemų tinkamą funkcionavimą. Bendras atrinktos upės ruožų, kuriuose taikomos renatūralizavimo priemonės, ilgis – 5.47 km.

Lietuvoje, sausinant žemės ūkiui tinkamas žemes, daugelis natūralių upių buvo transformuoti ir paversti tiesiais kanalais. Buvo sunaikintos upių salpos, senvagės ir meandros, pakrantėje augę medžiai, upėse atsirado hidrotechninių statinių – užtvankų, vandens pralaidų. Dėl šių pertvarkymų padidėjo upių gylis, pasikeitė tėkmės hidrodinamika ir upių hidrologinis režimas, nunyko floros ir faunos įvairovė. Nuskurdo vandens ekosistemos, sumenko savaiminis upių apsivalymas nuo į jas patenkančių teršalų, upės prarado rekreacinį patrauklumą. Tai lėmė reikšmingą vandens ekosistemų degradaciją, vandens kokybės pablogėjimą. Gamtinės sąlygos tapo nebetinkamos gyventi kai kurių rūšių žuvims ir kitiems vandens organizmams. Daugumoje ištiesintų upių vandens kokybės elementų rodikliai neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir, netaikant papildomų priemonių, mažai tikėtina, kad gera ekologinė būklė galėtų atsistatyti ateinančiais dešimtmečiais. Šioms problemoms spręsti Lietuva, kaip ir daugelis ES šalių, sureguliuotose upėse numato taikyti švelniojo renatūralizavimo priemones.

Šiame projekte numatytos ištiesintuose upių ruožuose švelniojo renatūralizavimo priemonės iš natūralių gamtinių medžiagų: akmenų, gargždo bei medinių rąstų. Šiomis įrengtomis priemonėmis upės ruožuose padidėja deguonies kiekis vandenyje, sukuriamos geresnės sąlygos upių buveinių ir jose gyvenančių augalų ir gyvūnų rūšių įvairovės gausinimui. Tai skatina natūralų vandens apsivalymą nuo biogeninių medžiagų ir sudaro sąlygas vandens telkinio būklės gerėjimui.

Šiuo metu jau pradėti vykdyti Vilkos upės ruožų renatūralizavimo darbai. Vilkos upėje išardyta bebrų užtvanka, ruošiamos ir sandėliuojamos medžiagos (mediniai kuolai, akmenys, gargždas) bei upės vagoje sukalta dalis medinių kuolų.

Jeigu bus palankios gamtinės sąlygos ir neatsiras techninių trikdžių Vilkos upės renatūralizacijos darbus planuojama baigti šių metų rudenį.

Plačiau su Vilkos renatūralizacijos projektu galima susipažinti čia.