>

Atliekų licencijavimo  skyrius

Jūratė Banelienė, tel. +370 665 51958,  Inga Latvelienė, tel. +370 698 13049, Vaidilė Balniuvienė  tel. +370 698 31849

 

 Metai

 

 Lietuvoje susidariusios, surinktos ir sutvarkytos atliekos
 2022Parsisiųsti  (patalpinta 2023.12.29)
 2021Parsisiųsti  (patalpinta 2022.12.30)
 2020Parsisiųsti  (atnaujinta 2022.12.27)
 2019Parsisiųsti  (atnaujinta 2021.01.24)
 2018Parsisiųsti  (atnaujinta 2021.03.10)
 2017Parsisiųsti  (patalpinta 2018.12.31)
 2016Parsisiųsti  (atnaujinta 2018.06.22)
 2015Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.03.17)
 2014Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.06.01)
 2013Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.04.25)
 2012Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.02.01)
 2011Parsisiųsti
 2010Parsisiųsti
 2009Parsisiųsti
 2008Parsisiųsti
 2007Parsisiųsti
 2006Parsisiųsti
 2005*

Pagal atliekų sąrašą

Pagal atliekų sąrašą ir tvarkymo būdus,

Pagal statistinius kodus,

Pagal statistinius kodus ir pavojingumą,

Pagal statistinius kodus ir tvarkymo būdus,

Pagal tvarkymo būdus

 2004*

Pagal atliekų sąrašą
Pagal atliekų sąrašą ir tvarkymo būdus
Pagal statistinius kodus
Pagal statistinius kodus ir pavojingumą
Pagal statistinius kodus ir tvarkymo būdus
Pagal tvarkymo būdus

 2003Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
 2002Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją
 2001Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją

 

* Nepavojingų atliekų duomenys paskaičiuoti be tarpinių tvarkymo būdų D8, D9, D13, D14, R12, S5. Pavojingų atliekų duomenys paskaičiuoti be tarpinių tvarkymo būdų D13, D14, R12, S5. Tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedą.

 

         Atliekų surinkimas ir tvarkymas Lietuvoje

        
            

tūkst. tonų

Metai

Surinkta Lietuvoje

Susidarė atliekų apdorojimo metu

Suma visų surinktų ir susidariusių

Šalinimas

Eksportas

Deginimas

Perdirbimas

Naudojimas ir paruošimas naudoti pakartotinai

Apdorojimas

Likęs nesutvarkytas ataskaitiniais metais surinktas/susidaręs atliekų kiekis

sąvartyne

kitais būdais

naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gauti

sausumoje

(D1, D5)

(D2, D4, D6)

(S4)

(R1)

(D10)

(R2-R9)

(R10, R10')

(D8, D9, D14, R12, S5)

2014

4 873

951

5 824

3 057

21

540

186

2

1 126

145

893

0

2015

5 141

812

5 953

3 059

14

497

216

6

1 263

179

760

0

2016

5 163

1 227

6 390

2 709

10

569

278

1

1 481

277

1 115

0

2017

5 316

1 328

6 644

2 740

11

817

303

1

1 469

196

1 105

2

2018

5 407

1 331

6 738

2 608

10

641

273

1

1 439

279

1 240

247

2019

5 408

1 440

6 848

2 596

12

826

277

2

1 399

219

1 427

90

2020

4 854

1 551

6 406

2 021

12

726

421

2

1 321

238

1 518

147

2021

5 164

1 730

6 893

2 022

24

787

614

3

1 416

186

1 585

257

2022

3 743*

1 702

5 445

834

4

960

602

3

1 462

152

1 561

0

* Surinktas atliekų kiekis ženkliai sumažėjo dėl sumažėjusio fosfogipso atliekų (kodas 06 09 04) kiekio AB "LIFOSA".

Atnaujinimo data: 2024-01-02