Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

Atliekų licencijavimo  skyrius

 

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai nuo 2016 m. turi būti atliekami kiekvienais metais. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.

Apibendrinta informacija (1 priedas) pagal regionus:

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą  (Tvarkos aprašo 2 priedas) pildo sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius ir Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaitą (Tvarkos aprašo 4 priedas) pildo MBA, MA įrenginio operatorius.

Apibendrinta informacija (2 priedas ir 4 priedas) pagal regionus:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03