Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

Atliekų licencijavimo  skyrius, Kamilė Petrauskienė, tel. 8 695 46526

 

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai nuo 2016 m. turi būti atliekami kiekvienais metais. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.

Apibendrinta informacija (1 priedas) pagal regionus:

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą  (Tvarkos aprašo 2 priedas) pildo sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius ir Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaitą (Tvarkos aprašo 4 priedas) pildo MBA, MA įrenginio operatorius.

Apibendrinta informacija (2 priedas ir 4 priedas) pagal regionus:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-11