>

2014 metai

Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir gautomis PAV ataskaitomis

[2014-08-01] Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE, Kauno mieste detaliojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

[2014-04-10] Informacija apie Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programa, (teskstiniai priedai; grafiniai priedai (1234); PAV programos derinimo dokumentaiPAV programos viešinimo dokumentai)

[2014-03-27] Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su UAB "Toksika"PAV programa (Priedai: 1, 234.14.24.34.45.15.25.367.17.28.18.2910dokumento rengėjo atsakymas į AAA pateiktas pastabas)

2013 metai

Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir gautomis PAV ataskaitomis

[2013-04-24] Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su UAB "Saerimner" PAV programa

Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą ar naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

[2014-07-30] Pataisyta 2014-07-09 atrankos išvada Nr.15.2-A4-2880 Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140  Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 10,20km iki 16,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Raštas „Dėl 2014-07-09 atrankos išvados Nr.15.2-A4-2880 Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140  Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 10,20km iki 16,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo klaidos ištaisymo

[2014-04-17] Informacija apie 2014-04-07 priimto sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 techninės klaidos ištaisymą ir priimtą sprendimą dėl kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu

Raštas dėl 2014-04-07 priimto sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių klaidos ištaisymo

2013 metai

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas

[2013-12-23] Informacija apie gautą Klaipėdos rajono Kairių smėlio ir žvyro telkinyje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2013-12-18] Informacija apie parengtą UAB "Gasta" Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (11,0 ha) kasybos poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-12-11] Informacija apie parengtą UAB "Manifoldas" Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-12-02] Informacija apie parengtą Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2013-11-29] Informacija apie gautą UAB "Agvika" planuojamos ūkinės veiklos viščiukų/broilerių auginimo ūkio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-11-22] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-10-22] Informacija apie parengtą Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2013-10-16] Informacija apie parengtą AB "Amber Grid" magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

[2013-10-04] Informacija apie gautą Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-09-25] Informacija apie gautą UAB "Fortum Heat Lietuva" Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informuojame, kad su PAV ataskaitos II knyga (priedai), galite susipažinti atvykę į Aplinkos apsugos agentūrą, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 610k. Tiklalapyje skelbiame susipažinimui, PAV ataskaitos I knygą.

INFORMUOJAME, kad yra gauta pataisyta ir papildyta Kauno kogeneracinės jėgainės ir veiklos PAV ataskaita, su PAV ataskaitos II knyga galite susipažinti atvykę į Aplinkos apsaugos agentūrą, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 610 k. Tinklalapyje skelbiame susipažinimui, pataisytą PAV ataskaitą I knyga.

Su pilna pataisyta PAV ataskaita galima susipažinti paspaudus šia nuorodą: http://www.fortum.com/countries/lt/apie-fortum/c-investicijos/c-investicijos-kns-projektas/c-investicijos-kns-projektas-pav-ataskaita/c-investicijos-kns-projektas-pav-ataskaita-pav-programa/Pages/default.aspx.

Su pilna pataisyta PAV ataskaita galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

[2013-09-23] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos eksploatuojamo paukštyno pajėgumo padidinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2013-09-17] Informacija apie parengtą UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Informuojame, kad su aktualia elektronine PAV programos versija galima susipažinti UAB "Toksika" interneto tinklalapyje www.toksika.lt

[2013-09-13] Informacija apie gautą Ignalinos AE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (B9-1 (2) projektas) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-08-27] Informacija apie gautą 3 fermų rekonstrukcijos įrengiant po 78000 vietų vištoms dedeklėms, Kaušėnų k., Plungės r., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-08-13] Informacija apie gautą Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Priedas. PAV ataskaitos I dalis.

INFORMUOJAME, kad yra gauta pataisyta ir papildyta Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. PAV ataskaita. Su PAV ataskaita galite susipažinti atvykę į Aplinkos apsaugos agentūrą, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 610 k. Tinklalapyje susipažinimui skelbiame, pataisyta PAV ataskaita (1 byla).

Su pilna pataisyta PAV ataskaita galima susipažinti paspaudus šia nuorodą: http://www.ardynas.lt/lt/223/ arba Telšių rajono savivaldybės Degaičių seniūnijo

[2013-07-16] Informacija apie parengtą AB "Kėdainių grūdai"planuojamos ūkinės veiklos trąšų (kompaktuotų, suspensinių, lėtai tirpių bei tirpių vandenyje) gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-06-05] Informacija apie gautą 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE - Alytus statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-05-23] Informacija apie gautą 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statyba ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2013-05-20] Informacija apie parengtą planuojamo naudoti Sniegių žvyro telkinio naujo ploto, poveikio aplinkai vertinimo PAV programą

[2013-05-14] Informacija apie parengtą Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE tiesimą Kauno mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

[2013-05-06] Informacija apie gautą Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio dalies (159,6 ha) naudojimo planuojamos AB "Kalcitas" ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-04-24] Informacija apie parengtą Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-04-12] Informacija apie parengtą eksploatuojamo paukštyno pajėgumo padidinimą Lėliškės k., Skaudvilės sen., Tauragės raj., sav., PAV programą

[2013-03-26] Informacija apie gautą Alsių ŽŪB planuojamos kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2013-03-08] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos viščiukų/broilerių auginimo ūkio poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-03-07] Informacija apie parengtą UAB "Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinio 06) poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-02-28] Informacija apie parengtą UAB "Smokvila" kiaulių komplekso tvartų rekonstravimo ir atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

[2013-02-22] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo programą

2012 metai

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas

[2012-12-21] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją, poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-12-03] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos Alytaus raj. sav. Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-11-28] Informacija apie parengtą UAB "Fortum Heat Lietuva" planuojamos statyti ir eksploatuoti Kauno kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-11-23] Informacija apie gautą Ignalinos AE 117/2 pastato įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (B9-0 (2) projektas) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2012-11-13] Informacija apie planuojamo naudoti Kairių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-11-05] Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos – farmacinių ir medicininių atliekų šalinimas terminiu būdu poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-10-12] Informacija apie gautą Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2012-10-03] Informacija apie Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio dalies (159,6 ha) naudojimo planuojamos AB "Kalcitas" ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-09-10] Informacija apie Alsių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos - kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-08-13] Informacija apie planuojamo naudoti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-07-24] Informacija apie parengtą 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE - Alytus poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-06-22] Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos 3 fermų rekonstrukcija įrengiant po 78 000 vietų vištoms dedeklėms Kaušėnų km., Nausodžio sen. Plungės rajone poveikio aplinkai vertinimo programą

[2012-06-14] Informacija apie parengtą elektros perdavimo oro liniją Pagėgiai Bitenai PAV programą

[2012-05-29] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos UAB ,,Anulėnų paukštynas" poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2012-05-03] Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2012-03-26] Informacija apie UAB "Ekochemeta" planuojamos ūkinės veiklos "Biocidų gamyba" poveikio aplinkai vertinimo programą.

2011 metai

3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas

[2011-07-11] Informacija apie gautą valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2011-05-17] Informacija apie gautą Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-5). poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2011-05-10] Informacija apie gautą Ignalinos AE V 1 bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2011-02-18] Informacija apie gautą Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2011-01-11] Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

2010 metai

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas

[2010-11-09] Informacija apie gautą uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2010-08-05] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2010-06-30] Informacija apie gautą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2010-03-04] Informacija apie gautą Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2010-03-03] Informacija apie parengtą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2010-02-17] Informacija apie gautą Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

5. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2013

Data

Dokumento numeris

Išvada

2013-12-27(2.6)-A4-4849Atrankos išvada dėl Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-12-23(2.6)-A4-4842Atrankos išvada dėl Naudvario tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-12-23(2.6)-A4-4821

Atrankos išvada dėl planuojamo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,00 iki 222,261 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

2013-12-19(2.6)-A4-4774Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos traukinių eismo valdymo sistemos (ERTMS) įdiegimo Lietuvos geležinkelių tinkle poveikio aplinkai vertinimo
2013-12-19(2.6)-A4-4768Atrankos išvada dėl planuojamo rekonstruoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 139,70 iki 144,10 km poveikio aplinkai vertinimo
2013-12-18(2.6)-A4-4764

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 21,50 iki 39,20 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2013-12-10(2.6)-A4-4634Atrankos išvada dėl Radviliškio rajono savivaldybės Juodelių tvenkinio ant Miegoto upės ir Sidabravo tvenkinio ant Kiršino upės hidrotechnikos statinių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių tiltų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-28(2.6)-A4-4446Atrankos išvada dėl dešiniojo Minijos upės kranto sutvirtinimo krantosauginiais statiniais poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-28(2.6)-A4-4447Atrankos išvada dėl Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-25(2.6)-A4-4372Atrankos išvada dėl Praviršulio tyrelio pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-20(2.6)-A4-4322Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai - Palanga ruožo nuo 18,59 iki 24,28 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vetinimo
2013-11-19(2.6)-A4-4297Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai - Skuodas sankryžos 9,85 km su keliu Nr. 219 Bugeniai-Pikeliai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-19(2.6)-A4-4286Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-18(2.6)-A4-4268Atrankos išvada dėl Paežerių ežero hidrotechninių statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-14(2.6)-A4-4196Atrankos išvada dėl Biržų rajono Pabiržės seniūnijos Gulbinų tvenkinio avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-14(2.6)-A4-4190Atrankos išvada dėl Padvarių tvenkinio ant Akmenos - Danės upės užtvankos rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-12(2.6)-A4-4165Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Švaininkų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-12(2.6)-A4-4164Atrankos išvada dėl Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-12(2.6)-A4-4163Atrankos išvada dėl Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-12(2.6)-A4-4162Atrankos išvada dėl Dzidų tvenkinio ant Tilžės upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-12(2.6)-A4-4149Atrankos išvada dėl Antakalnio II tvenkinio ant Nasėvelos upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-11(2.6)-A4-4132Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 17,34 km iki 21,85 km (dešinės pusės) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-11(2.6)-A4-4122Atrankos išvada dėl UAB "NEO GROUP" 38,4 MW biokuro katilinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-08(2.6)-A4-4092Atrankos išvada dėl Utenos tvenkinio ant Rašės upės statinių renovacijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-05(2.6)-A4-4038Atrankos išvada dėl Telšių rajono Masčio užtvenkto ežero slenkstinės vandens pralaidos rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-11-04(2.6)-A4-4031Atrankos išvada dėl Trakų rajono senųjų, Trakų, Paluknio, Ismonių ir Onuškio kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2013-09-13(2.6)-A4-3406Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Varėna-Gardinas ruožo nuo 39,44 iki 69,00 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2013-09-04

(2.6)-A4-3280Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 52,18 iki 93,65 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-09-02(2.6)-A4-3234Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruože nuo 53,85 iki 54,30 km sankryžos su keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-08-20(2.6)-A4-3037Atrankos išvada dėl Kertuojos upelio natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-08-16(2.6)-A4-3010Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda - Liepoja (Palangos aplinkkelio) ruožo nuo 24,75 iki 33,00 km tiesimo ir Vydmantų sankryžos rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo
2013-08-06(2.6)-A4-2868Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda kelio 21,14 km Moluvėnų dviejų lygių sankryžos statybos techninio projekto koregavimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-08-06(2.6)-A4-2867Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. 11 Šiauliai - Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km techninio darbo projekto parengimo poveikio aplinkai vertinimo.
2013-07-30(2.6)-A4-2788Atrankos išvada dėl energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) poveikio aplinkai vertinimo
2013-07-09(2.6)-A4-2522Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Rokiškis - Panevėžys sankryžos 23,18 km su keliu Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis rekonstravimo techninio projekto koregavimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-06-05(2.6)-A4-2032Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 155 Kuršėnai - Mažeikiai sankryžos 1,25 km su keliu Nr. 203 Kuršėnų aplinkkelis rekonstravimo techninio projekto koregavimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-29(2.6)-A4-1924Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius – Panevėžys ruožo nuo 72,08 iki 76,16 km kairėje kelio pusėje, tiltų per Šventąją 72,84 km kairėje ir dešinėje kelio pusėje, Dukstynos viadukų 74,67 km kairėje ir dešinėje kelio pusėje rekonstravimas
2013-05-14(2.6)-A4-1657Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius - Panevėžys ruožo nuo 31,00 iki 33,82 km dešinėje kelio pusėje bei nuo 31,00 iki 36,00 km kairėje kelio pusėje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-14(2.6)-A4-1658Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius - Panevėžys ruožo nuo 18,58 iki 25,50 km kairėje kelio pusėje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-14(2.6)-A4-1656Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius - Panevėžys ruožo nuo 65,64 iki 68,78 km dešinėje kelio pusėje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-14(2.6)-A4-1655Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius - Panevėžys ruožo nuo 17 iki 21,01 km dešinėje kelio pusėje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-07(2.6)-A4-1538Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 226 Kartena - Kūlupėnai - Salantai 4,78 km sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2303 Kretinga - Kūlupėnai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-05-07(2.6)-A4-1539Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas - Plungė sankryžos 4,31 km su rajoniniu keliu Nr. 3701 Kulai I - Mažieji Rūšupiai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2013-04-24

(2.6)-A4-1395Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo 0,00-8,75 Km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2013-04-05

(2.6)-A4-1091Atrankos išvada dėl Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimo II etapo poveikio aplinkai vertinimo
2013-03-26(2.6)-A4-943Dėl planuojamos ūkinės veiklos Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2013-02-27(2.6)-A4-600Atrankos išvada dėl Jėruzalės tvenkinio išvalymo darbų poveikio aplinkai vertinimo
2013-02-22(2.6)-A4-555Dėl planuojamos ūkinės veiklos Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda su žemių paėmimu visuomenės poreikiams techninio darbo projekto parengimas (koregavimas) poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2013-02-14(2.6)-A4-468Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 18,00 iki 22,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2013-01-14(2.6)-A4-110Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 21,50 iki 23,40 km rekonstravimas į AM kelio kategoriją poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-09(38-4)-VR-1.7-119Atrankos išvada dėl Transeuropinio tinklo jungties - Vilniaus miesto vakarinio aplinkelio III etapo: nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statybos poveikio aplinkai vertinimo,(Informacija atrankai)
2013-01-08(2.6)-A4-59Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 162 Laukuva-Šilalė ruožo nuo 12,35 iki 14,54 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-08(2.6)-A4-63Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 110 Švenčionys-Adutiškis nuo 1,72 iki 6,99 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-07(2.6)-A4-49Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai ruožo nuo 1,3 iki 4,6 rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-04(2.6)-A4-23Atrankos išvada dėl planuojamo UAB ,,Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-03(2.6)-A4-20

Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožo nuo 0,0 iki 6,0 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2012

DataDokumento numerisIšvada
2012-12-31(2.6)-A4-4091Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistrainio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 24,76 km sankryžos su krašto keliu Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-12-20(2.6)-A4-4054Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė – Vėžaičiai ruožo nuo 3,1 iki 5,8 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-12-18(2.6)-A4-4010Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 35,8 km sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1521 Jonava-Gudžioniai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-12-10(2.6)-A4-3927Dėl planuojamos ūkinės veiklos Viduklės miestelio tvenkinių išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-12-10(2.6)-A4-3903Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 91,075 km sankryžos su įvažiavimu į Birštoną rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-11-30(2.6)-A4-3822Dėl planuojamos ūkinės veiklos Jeruzalės tvenkinio išvalymo darbų poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-11-28(2.6)-A4-3780Dėl planuojamos ūkinės veiklos Raseinių miesto I tvenkinio išvalymo  poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-11-02(2.6)-A4-3494Dėl Palaukinio ežero dalies valymo ir pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-10-30(2.6)-A4-3465Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 136 Vinčai – Pilviškiai - Vilkaviškis ruožų nuo 16,800 iki 17,580 km ir nuo 17,845 iki 30,300 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-10-18(2.6)-A4-3349Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai – Šėta – Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-11-27(2.6)-A4-3764

Pataisyta 2012-10-18 atrankos išvada Nr. (2.6)-A4-3349 dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Raštas dėl klaidos taisymo motyvų

2012-10-10(2.6)-A4-3246Atrankos išvada dėl Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo
2012-10-08(2.6)-A4-3214Dėl magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda požeminės pėsčiųjų perėjos ties 30,10 km (šalia Lazdėnų gyvenvietės) įrengimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-10-05(2.6)-A4-3200Dėl magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda požeminės pėsčiųjų perėjos ties 86,60 km (šalia Karčiupio kaimo) įrengimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-09-24(2.6)-A4-3080Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos krašto kelio Nr. 102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai kelio ruožo 16,202 – 21,822 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo
2012-09-24(2.6)-A4-3076Dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB "Kepalių bekonas" kiaulininkystės kompleksą aptarnaujančių uždengtų rezervuarų - lagūnų įrengimo laikinam srutų saugojimui Satkūnų k. Joniškio raj. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-09-11(2.6)-A4-2959Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2610 Kazlų Rūda – Pažėrai ruožo nuo 10,39 iki 11,64 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2012-08-24(2.6)-A4-2759Atrankos išvada dėl Sedos malūno hidrojėgainės ir užtvankos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-08-09(2.6)-A4-2624Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 5,49 iki 16,30 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-07-02(2.6)-A4-2138Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-06-27(2.6)-A4-2074Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas (II etapas) poveikio aplinkai vertinimo
2012-06-13(2.6)-A4-1877Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 98,00 iki 105,00 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2012-06-04(2.6)-A4-1747Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-06-01(2.6)-A4-1726Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 144,10 iki 150,20 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-05-29(2.6)-A4-1649Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 76,40 iki 90,058 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-04-24(2.6)-A4-1179Dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 3,00 iki 8,00 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-04-03(2.2)-A4-948Dėl planuojamos ūkinės veiklos Masčio ežero pakrantės nuo Zakso kalno iki Paežerės gatvės pakrantės ruožo sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-03-09(2.2)-A4-675Dėl teritorijos prie Smeltalės upės atkarpoje nuo Minijos g. iki Jūrininkų pr. krantų sutvarkymo, įrengiant reikalingą infrastruktūrą,  poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-02-13(2.2)-A4-467Dėl planuojamos ūkinės veiklos Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-02-06(2.1)-A4-396Dėl planuojamos ūkinės veiklos transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimo (II etapo) poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2012-01-13(2.1)-A4-109Dėl planuojamos ūkinės veiklos ,,Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena – Mockava rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

7. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2011

DataDokumento numerisIšvada
2011-12-05(2.2)-A4-3759Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-11-23(2.2)-A4-3617Dėl planuojamos ūkinės veiklos Juodpelkio tvenkinių išvalymo bei tvarkymo Mažeikių mieste poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-11-21(2.2)-A4-3599Dėl planuojamos ūkinės veiklos Skryto ežero valymo II etapo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-11-17(2.2)-A4-3565Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lukšių tvenkinio ant lenkupio upės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-11-17(2.1)-A4-3564Dėl planuojamos ūkinės veiklos eismo saugos priemonių diegimo (III etapo) poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-11-16(2.2)-A4-3553Dėl planuojamos ūkinės veiklos Užusalių tvenkinio valymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-10-19(2.2)-A4-3274Dėl planuojamos Ūkinės veiklos Klausučių tvenkinio ir šeimenos upės vagos valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-10-11(2.2)-A4-3190Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kairiu ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-09-23(2.2)-A4-3042Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio II tvenkinio būklės "gerinimas" poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-08-12(2.2)-A4-2588Dėl planuojamos ūkinės veiklos Bevardžio ežero Lentvario miete valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-08-03(2.2)-A4-2489Dėl planuojamos ūkinės veiklos Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukcija poveikio
aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-05-03(2.2)-A4-1397Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo šeštokai – marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-03-29(2.2)-A4-1021Dėl planuojamos regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V. S. Su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-03-29(2.2)-A4-987Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-03-28(2.2)-A4-950Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-03-17(2.2)-A4-843Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-02-03(2.2)-A4-329Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-01-26(2.1)-261Dėl planuojamos regioninės reikšmės geležinkelio linijos Švenčionėliai-Utena rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2011-01-14(2.2)-A4-135Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mituvos upės ruožo valymo ir pritaikymo turizmui panaudojant ir išsaugant parkų kultūros paveldo ir gamtos resursus poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

8. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2010

DataDokumento numerisIšvada
2010-12-29
(2.2)-A4-4420
Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio I tvenkinio ant Sidabravos upės būklės gerinimo
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-12-29
(2.2)-A4-4413
Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mūro Vokės hidroelektrinės ant Vokės upės galingumo padidinimas
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-12-29
(2.2)-A4-4412
Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kelmės vandens malūno rekonstrukcijos - restauracijos poveikio
aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-11-15(2.2)-A4-3861Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remonto ir Lėvens upės vagos dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-10-29(2.2)-A4-3685Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kretingos parko I - ojo tvenkinio išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-10-25(2.2)-A4-3617Dėl planuojamos ūkinės veiklos Skryto ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-10-21(2.2)-A4-3562Dėl planuojamos ūkinės veiklos Plungės mieste Palankės gatvėje esančio vandens telkinio ir intako iki Babrungo upės išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-10-21(2.2)-A4-3563Dėl planuojamos ūkinės veiklos Babrungo upės dalies, Gondingos HE tvenkinio dalies išvalymo bei sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-10-21(2.2)-A4-3561Dėl planuojamos ūkinės veiklos Dailidės ežero išvalymo ir pritaikymo rekreacijai poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-09-22(2.2)-A4-3218Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Kapstato ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo
2010-09-02(2.2)-A4-2988Atrankos išvada dėl saugaus eismo priemonių diegimo 86 kelio ruožuose poveikio aplinkai vertinimo
2010-08-06(2.2)-A4-2679Dėl planuojamos ūkinės veiklos Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-07-20(2.2)-A4-2465Dėl planuojamos ūkinės veiklos Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-07-19(2.2)-A4-2441Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimo Pasvalio mieste poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-07-19(2.2)-A4-2440Dėl planuojamos ūkinės veiklos Draudenių ežero išvalymo ir gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-07-16(2.2)-A4-2424Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės valymo Kalvarijos miesto ribose poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-07-16(2.2)-A4-2423Dėl planuojamos ūkinės veiklos Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-06-17(2.2)-A4-2105Dėl planuojamos ūkinės veiklos Varležerio ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-06-11(2.2)-A4-2002Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-06-10

(2.2)-A4-1975

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Volungiškių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-06-10(2.2)-A4-1974Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-04-21(2.2)-A4-1321Dėl planuojamos ūkinės veiklos Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-04-06(2.2)-A4-1049Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-03-08(2.2)-A4-739Dėl planuojamos ūkinės veiklos Dabikinės upės ruožo išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-03-02(2.2)-A4-693Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-02-24(2.2)-A4-627Dėl planuojamos ūkinės veiklos Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-02-24(2.2)-A4-626Dėl planuojamos ūkinės veiklos Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-02-20(2.2)-A4-550Dėl planuojamos ūkinės veiklos Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-27(2.2)-A4-298Dėl planuojamos ūkinės veiklos Jevonio upės išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-27(2.2)-A4-297Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kruojos upės ir krantų valymo nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-27(2.2)-A4-301Dėl planuojamos ūkinės veiklos Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-27(2.2)-A4-300Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lomenos upės išvalymo 5,5 km atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-22(2.2)-A4-251Dėl planuojamos ūkinės veiklos Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-13(2.2)-A4-114Dėl planuojamos ūkinės veiklos Elektrėnų marių dalies valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-08(2.2)-A4-42Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
2010-01-08(2.2)-A4-43Dėl planuojamos ūkinės veiklos Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

9. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2013

DataDokumento numerisPersvarstyta atrankos išvada
2013-10-01(2.6)-A4-3622Galutinė atrankos išvada dėl energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) poveikio aplinkai vertinimo
2013-06-25(2.6)-A4-2339Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasaikelio ruožo 16,202 - 21,822 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimas
2013-05-24(2.6)-A4-1861Galutinė atrankos išvada dėl planuojamo UAB ,,Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo (panaikinta 2015-01-22 teismo sprendimu)
2013-03-28(38-4)-VR-1.7-1580Galutinė atrankos išvada dėl transeuropinio tinklo jumgties - Vilniaus miesto vakarinio aplinkelio III etapo: nuo Ozo g. iki ukmergės g. statybos poveikio aplinkai vertinimo
2013-01-21(2.6)-A4-172Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2013-02-28(2.6)-A4-613 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 24,76 km sankryžos su krašto keliu Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

10. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2012

DataDokumento numerisPersvarstytos atrankos išvada
2012-08-24(2.6)-A4-2758Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-04-16(2.6)-A4-1082Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos ,,RAIL BALTICA“ geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena – Mockava rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2012-08-10(3.8)-A4-2640Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo

11. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2011

DataDokumento numerisPersvarstytos atrankos išvada
2011-09-27(2.2)-A4-3054Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Bevardžio ežero Lentvario mieste valymo poveikio aplinkai vertinimo
2011-06-17(2.2)-A4-1971Galutinė atrankos išvada dėl "Rail Baltica" Geležinkelio ruožo Šeštokai - Marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

12. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2013

DataDokumento numerisProgramos
2013-12-03(2.6)-A4-4511Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-08-09(2.6)-A4-2923Dėl Rokiškio rajone Sniegių žvyro telkinio naujame plote planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-07-15(2.6)-A4-2613Dėl planuojamos ūkinės veiklos Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE tiesimas Kauno mieste poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-07-01(2.6)-A4-2425Dėl UAB "Smokvila" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-06-13(2.6)-A4-2180Dėl UAB "Agvika" planuojamos ūkinės veiklos - paukštyno - poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-05-31(2.6)-A4-1974Dėl Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-05-29(2.6)-A4-1929Dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-05-13(2.6)-A4-1642Dėl ūkininko Lino Jončos eksploatuojamo paukštyno pajėgumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-03-08(2.6)-A4-851Dėl Klaipėdos rajono Kairių smėlio ir žvyro teklinyje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-02-25(2.6)-A4-575Dėl "Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją poveikio aplinkai vertinimo programos
2013-02-12(2.6)-A4-444Dėl UAB "Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

13. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2012

DataDokumento numerisProgramos
2012-10-24(2.6)-A4-3423Dėl kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo programos
2012-09-24(2.6)-A4-3075Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statyba poveikio aplinkai vertinimo programos
2012-09-10(2.6)-A4-2937Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo programa
2012-08-29(2.6)-A4-2803110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai – Bitėnai statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę poveikio aplinkai vertinimo programa
2012-04-13(2.6)-A4-1072UAB ,,Ekochemeta“ planuojamos ūkinės veiklos ,,Biocidų gamyba“ poveikio aplinkai vertinimo programa

14. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2010

DataDokumento numerisProgramos
2010-09-02(2.2)-A4-2997Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo programa

15. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2013

DataDokumento numerisSprendimas
2013-12-20(2.6)-A4-4808Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Drevernos prieplaukos kanalo valymo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2013-12-17(2.6)-A4-4747Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2013-12-04(2.6)-A4-4540Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos 3 fermų rekonstrukcijos įrengiant po 78 000vietų vištoms dedeklėms, Kaušėnų kaime, plungės rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2013-12-02(2.6)-A4-4493Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (B9-1(2) projektas) galimybių
2013-11-12(2.6)-A4-4077Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko Lino Jončos eksploatuojamo paukštyno pajėgumo padidinimo
2013-08-28(2.6)-A4-3164Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10kV transformatorinę pastotę leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2013-08-07(2.6)-A4-2871Informacija apie priimtą sprendimą dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonis HAE - Alytus statyba leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2013-01-04(2.6)-A4-35Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 117/2 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo (projektas B9-0(2))

16. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2012

DataDokumento numerisSprendimas
2012-11-19 (2.6)-A4-3674Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo galimybių

17. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2011

DataDokumento numerisSprendimas
2011-08-16(2.1)-A4-2612Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės termofikacijos įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (Projektas B9-5)
2011-08-08(2.1)-A4-2531Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas - Alytus - Prienai ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km. rekonstravimo galimybės
2011-07-19(2.1)-A4-2301Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės, Kėdainių rajone atstatymo ir eksplotacijos galimybės
2011-07-13(2.1)-A4-2234Sprendimas dėl Ignalinos atomines elektrinės V1 bloko pastato įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo galimybių (projektas B9-2)
2011-01-14(2.2)-A4-136Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms galimybės
2011-06-09(2.1)-A4-1842Sprendimas dėl Ignalinos Atominės Elektrinės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-1 projektas) galimybių

18. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2010

DataDokumento numerisSprendimas
2010-07-27(2.2)-A4-2563Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo galimybių
2010-03-31(2.2)-A4-1021Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo galimybių

19. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

DataSprendimas
2012-12-12Pranešimas apie farmacinių ir medicininių atliekų šalinimo UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas“ poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą
2012-08-22Pranešimas apie Girdžių hidroelektrinės (galingumas daugiau kaip 0,1 mw) įrengimo elektros energijos gamybai, Girdžių kaime, Girdžių seniūnijoje, Jurbarko rajone, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

20. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2013

DataDokumento numerisSprendimas
2013-11-28(2.6)-A4-4445Sprengimas dėl sprendimo dėl Visagino atominės elektrinės statybos galimybių galiojimo pratęsimo

 21. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2012

DataDokumento numerisSprendimas
2012-05-21(2.6)-A4-1512Sprendimas dėl sprendimo dėl paviršinio mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinyno įrengimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu galiojimo pratęsimo

Atnaujinimo data: 2023-09-26