>

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis  ir PAV atrankos (informacija atrankai) dokumentais 2017 m.

2017-12-22 Pataisyta ir papildyta ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo papildyta 2018-01-03 raštu Nr. 20180103-1, priedai (12)

2017-12-04 Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (123456)

2017-11-24 Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo ataskaitapriedai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,2122,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57, 58.

2017-11-15 Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

2017-11-06 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (3 versija), priedai 1-6789-19-29-39-410-110-211-12131415-18

2017-10-20 UAB "Infraplanas" parengta Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 1 dalis,2 dalis,3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, priedai:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1718,19, 20,2122,23, 24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36, 37,38, 39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49, 5051,Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai 1,2,3,4,5,6, 7, 8.Protokolas.

2017-09-25 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2 versija), priedai (1234567891011)

2017-09-13 ŽUK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

2017-07-17 UAB "Infraplanas" mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (1 versija)netechninė santraukapriedų skirtukai, priedai (1234567891011121314151617)

2017-06-01 Dailidės baseino paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių  statybos poveikio aplinkai vertinimo programa

2017-03-09 UAB "Infraplanas" parengta Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

2017-03-01 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. - poveikio aplinkai vertinimo programapriedai

2017-01-31 UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (123)

2017-01-05 Su Aplinkos apsaugos agentūrai pateikta nagrinėti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo - AECOM Infrastructure & Environment UK limited, atstovaujamos AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje  svetainėje www.publicity.lt .   Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai/pastabos.

2017-01-04 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo   poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymaiKitos pastabos/pasiūlymai.

2017-01-04 Patikslinta ir pataisyta UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (tekstiniai 1,2), grafiniai (1,2,3,4,5,6,7). Suintersuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai.Kitos pastabos/pasiūlymai.

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

 Data

Dokumento       

numeris            

Raštas dėl klaidų ištaisymoPataisytas dokumentas
2017-08-16(28.6)-A4-8481Dėl techninių kaidų ištaisymo2017-08-16 Pataisyta atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" iki 12 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-01-10(28.3)-A4-298Dėl klaidų ištaisymo2017-01-06 Pataisyta galutinė atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-226 dėl UAB „Krovinių terminalas“ planuojamos ūkinės veiklos – veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo
2017-02-07(28.4)-A4-1356Dėl klaidos ištaisymoPataisyta 2017-02-02 atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-1230 keturių paukštidžių statybos ir daržinės rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-04-06(28.5)-A4-3743Dėl klaidos ištaisymoPataisyta 2017-03-28 Atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-3308 dėl Ignalinos r. Dūkšto sen. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2017-04-14(28.2)-A4-4108Dėl klaidos ištaisymo

Pataisyta 2017-04-11 atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-3866 dėl švelniakailių žvėrelių auginimo fermoje Kėdainių r. sav., Paliediškių k. poveikio aplinkai vertinimo

2017-04-19(28.2)-A4-4163Dėl klaidos ištaisymo

Pataisyta 2017-04-13 atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-4052 dėl sandėlio B. Brazdžionio g. 21, Kauno m. poveikio aplinkai vertinimo

2017-05-05(28.4)-A4-4782Dėl klaidos ištaisymoPataisyta atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2017-06-07(28.1)-A4-5899Dėl klaidų ištaisymoPataisytas Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-23 raštu Nr. (28.1)-A4-5393 priimtas sprendimas dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne galimybių
2017-07-25(28.5)-A4-7671Dėl klaidos ištaisymoPataisyta 2017-07-14 atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-7374 dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-11-16(28.7)-A4-11823Dėl klaidų ištaisymo galutinėje atrankos išvadoje dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimoPataisyta galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimo

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

Paskelbimo data               PŪV pavadinimas                                                                                PŪV vieta                                                             
 2017-11-28 Informacija apie  parengtą Vilkaviškio rajono graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Marijampolės  apskritis, Vilkaviškio rajonas, Gražiškių seniūnija, Graužinių kaimas
 2017-10-30

Informacija apie parengtą UAB „Šilo kelias“ planuojamos ūkinės veiklos – Kvyklių žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo– poveikio aplinkai vertinimo programą

Utenos apskritis, Utenos ir Molėtų rajonai, Utenos ir Suginčių seniūnijos, atitinkamai pagal seniūnijas Pažuvinčio viensėdis ir Vidžiūnų kaimas.

2017-09-11Informacija apie parengtą UAB "Barocenas" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimo programą.Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
2017-08-22

Informacija apie parengtą UAB „Eigirdžių agrofirma“ planuojamos ūkinės veiklos– intensyvaus kiaulių auginimo ūkio eksploatacija Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r.– poveikio aplinkai vertinimo programą

PAV dokumentų rengėjas UAB "Geomina" 2017-12-11 raštu Nr. 17-290 informavo, kad UAB "Eigirdžių agrofirma" planuojama ūkinė veikla Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r. nebus vykdoma

Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r.
2017-08-11

Informacija apie parengtą UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos– panaudotos alyvos perdirbimas Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.– poveikio aplinkai vertinimo programą

Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.
 2017-08-11

Informacija apie parengtą UAB „Visolis“ planuojamos ūkinės veiklos – natrio šarmo gamyba Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen., – poveikio aplinkai vertinimo programą

Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.
2017-08-02Informacija apie parengtą UAB „Rūteda“ planuojamos ūkinės veiklos – krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programą

Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

2017-06-15

Informacija apie parengtą AB "Vilniaus paukštynas" viščiukų broilerių auginimo Kalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programą

Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k.
2017-06-15Informacija apie parengtą AB "Vilniaus paukštynas" viščiukų broilerių auginimo Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programąVilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Dusinėnų k., Užupio g. 2A
2017-06-14Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas, poveikio aplinkai vertinimo programąVilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas
2017-04-27Informacija apie parengtą UAB "Terra Recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų ir supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programąVilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 57,59, Vilties g. 28
2017-03-20

Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2749 informavo, kad UAB "Visolis" planuojama ūkinė veikla Darbininkų g. 19B, Jonavos m. nebus vykdoma

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Darbininkų g. 19B
2017-03-09Pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybaAlytaus apskr., Alytaus miestas
2017-03-02Informacija apie parengtą ūkininko sodybvietės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programąKlaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.  žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:280
2017-02-14Informacija apie parengtą UAB "Joniškio grūdai" broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo programąPanevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k.
2017-02-08

Informacija apie parengtą UAB "Nuta" planuojamos ūkinės veiklos - panaudotos alyvos perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo programą


PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2745 informavo, kad UAB "Nuta" planuojama ūkinė veikla Briedžio g. 2A ir 6, Kretingos m. nebus vykdoma

Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos m, Kretingos miesto sen., Briedžio g. 2A ir 6

2017-02-08

Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-03-17 raštu Nr. 17/A-2704 informavo, kad UAB "Visolis" atsisako vykdyti planuojamą ūkinę veiklą Kėdainių m., Vakarų g. 5 ir numato ją vykdyti Jonavos m., Darbininkų g. 19B

Kauno apskr. Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Vakarų g. 5
2017-01-20Informacija apie parengtą planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programąPlanuojama gatvė yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijų ribose.
 2017-01-17

Informacija apie parengtą kalcio amonio nitrato, amonio nitrato, amonio sulfonitrato, amonio nitrato su priedais trąšų gamybos pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB "Achema" teritorijoje naujos statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k. 1
 2017-01-06

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Klaipėdos apskr., Klaipėdos raj. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.             

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.

Data               PŪV pavadinimas                                                                                 PŪV vieta  
2017-12-04Informacija apie gautą UAB "GASTA" Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąVilniaus apskr., Vilniaus miesto sav., Panerių sen.
2017-11-17Informacija apie gautą Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Šalpirčių k., Bubių sen., Šiaulių rajonas
2017-11-08Informacija apie gautą AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKauno apskr., Kaišiadorių r.sav., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorys, Paukštininkų g. 15A, 16
2017-10-30Informacija apie gautą pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąAlytaus miestas Didžiosios Dailidės ežeras
2017-10-26Informacija apie gautą UAB "Joniškio grūdai" broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąPanevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k.
2017-09-22

Informacija apie pakartotinai gautą ataskaitą dėl 

2017-09-22 UAB "Kolekta" planuojamos ųkinės veiklos -krematoriu mo statybos ir eksploatavimo Kaune papildyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita priedai(11a, 2,2a, 2b,3,4,5,6, 

 Kauno apskr., Kauno m. Taikos pr.114 M.
2017-09-12Informacija apie gautą ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKauno apskr., Kaišiadorių r, sav., Žiežmarių sen., Žiežmarių m.
2017-08-16Informacija apie pakartotinai  gautą vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje Šventorios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąBaltijos jūros Lietuvos akvatorija
2017-07-18Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploataciją, numatomos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKlaipėdos apskr., Kalipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 46, žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:280
2017-07-13Informacija apie gautą mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k.
2017-07-11Informacija apie gautą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKlaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:281
2017-06-22Informacija apie pakartotinai gautą Alytaus rajono savivaldybės Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąAlytaus apskr., Alytaus r. sav., Daugų sen., Šiukščiakalnio k.
2017-06-16Informacija apie gautą AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k.
2017-06-12Informacija apie gautą krematoriumo statybos ir eksploatacijos Kaune poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKauno apskr., Kaunas, Taikos pr. 114M
2017-05-17Informacija apie gautą Petrašiūnų II dolomito praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąŠiaulių apskr., Pakruojo r., Petrašiūnų k.
2017-05-02Informacija apie gautą 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąVilniaus apskr. Elektrėnų sav. (Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų sen.), Trakų r. sav. (Trakų, Senųjų Trakų sen.), Vilniaus m. sav. (Panerių sen.)
2017-04-20Informacija apie pakartotinai gautą intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąKlaipėdos apskr., Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Spigino g. 3 ir 6
2017-02-20Informacija apie gautą broilerių auginimo, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitąŠiaulių apskr., Joniškio r. sav., Kriukų sen., Bučiūnų k., Beržų g. 2
 2017-01-20 Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorija
 2017-01-13 Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje Šventorios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Baltijos jūros Lietuvos akvatorija

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

 Data         

Dokumento   

numeris                                       

 Išvada                                                                  

Informacija atrankai

2017-12-29(28.1)-A4-13434Atrankos išvada dėl UAB "Biodegra" atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

Papildomi dokumentai

2017-12-29(28.2)-A4-13406Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" PŪV- nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimui ir jų perdirbimui PAV

Informacija atrankai

Priedas

2017-12-28(28.1)-A4-13316   Atrankos išvada dėl Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-12-21(28.2)-A4-13138Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtros Julijanavos g. 1, Kaune, poveikio aplinkai vertinimoAtrankos informacija
2017-12-21(28.3)-A4-13208Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos, Liepų g. 85A, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo

Atrankos informacija 1

Atrankos informacija 2

2017-12-19(28.3)-A4-13069Atrankos išvada dėl šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statybos, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo

Atrankos informacija

Priedai

2017-12-19(28.2)-A4-13063Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtros Ašigalio g. 20A, Kaune, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-12-14(28.7)-A4-12940Atrankos išvada dėl karamelinio salyklo gamybos cecho plėtros, Slėnio g. 9A, Švenčionėliuose, Švenčionių r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas
2017-12-13(28.6)-A4-12883Atrankos išvada dėl panaudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo, laikymo, paruošimo naudoti kaip kurą ir kitų pavojingų atliekų surinkimo, laikymo, apdorojimo arba paruošimo naudoti tolimesniam tvarkymui poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-12-12(28.3)-A4-12872Atrankos išvada dėl geležinkelio kelių Nr. 304 ir 306 naujos statybos Perkėlos g. , Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 1,

Informacija atrankai 2.

2017-12-11(28.2)-A4-12758Atrankos išvada dėl trečiosios kategorijos gyvulinės kilmės šalutinių produktų gamybos plėtros Vytauto Didžiojo g.120, Kaišiadoryse poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai,    priedas 1
2017-12-11(28.3)-A4-12755Atrankos išvadadėl UAB „Klaipėdos aerouostas" planuojamos ūkinės veiklos – medienos plokščių, baldų gamybos įmonių statybos ir eksploatacijos Pramonės g. 14, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-12-07(28.4)-A4-12674Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Juodžiuko durpių telkinyje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-12-07(28.7)-A4-12636Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Papiškių ir Merešlėnų telkinių smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimoInformacija atrankai,priedai
2017-12-05(28.7)-A4-12546Atrankos išvada dėl sandėlių, skirtų įvairioms prekėms laikyti statybos, Katilių k., Nemežio sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedai Nr.1,2, 3, 4, 5,6, 7,8,9,10,11,12,
2017-12-05(28.7)-A4-12547Atrankos išvada dėl dujotiekio sujungiant Pagirių k. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. įrengimo. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiprieddas 12
2014-12-05(28.2)-A4-12559Atrankos išvada dėl polimerinių vandeninių tirpalų gamybos poveikio aplinkai vertinimo

priedas Nr. 1A,

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Informacija atrankai

2017-11-28(28.7)-A4-12252Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoAtrankos informacija
2017-11-27(28.4)-A4-12211Atrankos išvada dėl UAB "IKEA Industry Lietuva" medžio drožlių ir baldų gamybos įmonės katilinės pajėgumo didinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoAtrankos informacija
2017-11-27(28.2)-A4-12216Atrankos išvada dėl Duomenų centro statybos ir eksploatacijos Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-24(28.4)-A4-12178Atrankos išvada dėl UAB "Eilana" Pramonės g. 1, Alytuje panaudotų plastikų ir degiųjų atliekų perdirbimo pirolizės būdu poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-23(28.2)-A4-12156Atrankos išvada dėl AB "Lifosa" fosfatinių trąšų gamybos modernizavimo ,Juodkiškio g.50, Kėdainiai Informacija atrankai 
2017-11-22(28.2)-A4-12110Atrankos išvada dėl 5x7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbų sklype kad.Nr.5203/0003:382 Babtų k., Babtų sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atranka,  priedai
2017-11-22(28.5)-A4-12107Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-11-17(28.2)-A4-11891Atrankos išvada dėl mažmeninės prekybos centro Varnių g., Kaune statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-21(28.3)-A4-11997Atrankos išvada dėl UAB "V. Paulius & Associates Real Estate" PŪV - maisto produktų sandėlio - šaldytuvo statybos Stariškės g. 27, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai
2017-11-21(28.3)-A4-11985Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo pajėgumų didinimo, Gaurės g. 29A, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-21(15.9)-A4-11936Atrankos išvada dėl pramonės objektų valdų plėtimo poveikio aplinkai vertinimo, Baltosios Vokės g. 37, Vilnius

Informacija atrankai,priedasNr. 13,4,5,6,7,8,9,10

2017-11-21(28.5)-A4-12010Atrankos išvada dėl Molėtų rajono savivaldybės Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-21(28.7)-A4-11937Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos, Beržės g.1, Beržės k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,virselis,priedas Nr.1,2,3, 4,5,6,7
2017-11-17(28.5)-A4-11898Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-17(28.3)-A4-11897Atrankos išvada dėl avių fermų komplekso eksploatacijos Lapų g. 13 ir Lapų g. 11, Šlapšilės k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedai.
2017-11-15(28.5)-A4-11746Atrankos išvada dėl planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto proemonių tvarkymo veiklos Ežero g. 15A, Bajorų k., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-15(28.5)-A4-11745Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-14(28.2)-A4-11621Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Vakariniame aplinkkelyje, Kaune statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankaiPriedai 12
2017-11-14(28.5)-A4-11630Atrankos išvada dėl planuojamo gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11, Utena, rekonstravimo poveio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas
2017-11-09(28.5)-A4-11483Atrankos išvada dėl šilumos tinklų modernizavimo Visagino mieste poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas 1,2
2017-11-09(28.3)-A4-11485Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK (56) iki PK (65) tobulinimo iki -14,50 m dugno altitudės, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-08(28.4)-A4-11457Atrankos išvada dėl garažų paskirties pastato statybos ir eksploatavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai1
2017-11-08(28.4)-A4-11442Atrankos išvada dėl eksplotuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu Paukštyno g. 6, Buktos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-06(28.2)-A4-11316Atrankos išvada dėl baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas 1,   2, 3,4

2017-11-06(15.9)-A4-11280Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5 Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-06(28.3)-A4-11306Atrankos išvada dėl iki 16 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Birštoniškių, Piktupėnų, Vidgirių ir Strepeikių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-03(28.4)-A4-11260Atrankos išvada dėl UAB "Agritera" kartono padėklų gamybos pastato statybos Šakių r. sav., Papartynų k., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-03(28.3)-A4-11256Atrankos išvada dėl planuojamų septynių vėjo jėgainių Meišlaukių k. (Usėnų sen.), Kavolių k. (Usėnų sen.) Kekersų k. (Katyčiu sen.), Šėrių k. (Juknaičių sen.) Vaitkaičių k. (Juknaičių sen.), Okslindžių k. (Juknaičių sen.) Šilutės r. sav. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-02(28.2)-A4-11231Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punkto įrengimo V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-11-02(28.3)-A4-11228Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų sandėliavimo bei krovinių tvarkymo veiklos išplėtimo Perkėlos g. 10, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-30(28.2)-A4-11134Atrankos išvada dėl Kauno r. Žėbiškių k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-31(28.1)-A4-11165Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos galvijų ferma Jokūbaičių I k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-30(28.6)-A4-11135Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Karaliaučiaus g. 19, Šiauliuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-30(28.4)-A4-11103Atrankos išvada dėl UAB "Autobilas" atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-30(28.4)-A4-11102Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelės veiklos plėtros, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-30(28.5)-A4-11101Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Barklainių k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
207-10-30(28.2)-A4-11082Atrankos išvada dėl ūk. Gintauto Andzelio galvijų ūkio modernizavimo ir plėtros Gedydų k., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedas1,234567,8, 910111213, 14151617
2017-10-26(28.6)-A4-11027Atrankos išvada dėl kvartalinių šilumos tinklų trasų rekonstrukcijos nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D (Melioratorių g.) ir nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos g. ir sodų kelio) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-26(28.6)-A4-11009Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40, Mažeikiuose poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-26(28.6)-A4-11008Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų trasos praplėtimo nuo šilumos kameros SK46 iki V. Kudirkos g. 6, Mažeikiuose poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-24(28.3)-A4-10911Atrankos išvada dėl amonio sulfato krovosInformacija atrankai. Priedas. Priedas Nr. 5.
2017-10-24(28.4)-A4-10908Atrankos išvada dėl Voniškių ŽŪB pieninių galvijų komplekso išplėtimo, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-10-24(28.2)-A4-10904Atrankos išvada dėl Kauno r.,Žvirgždės k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-20(28.4)-A4-10827Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-20(28.5)-A4-10843Atrankos išvadadėl UAB Valvira planuojamos ūkinės veiklos- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-20(28.3)-A4-10834Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18 rekonstravimo, Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-19(28.2)-A4-10744Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Tverijoniškės k., Pagojukų sen., Raseinių r. Informacija atrankai
2017-10-13(28.2)-A4-10605Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Skudžiūnų k., Pagojukų sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-17(28.6)-A4-10695Atrankos išvada dėl netinkamos eksploatuoti žemės ūkio technikos apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-17(28.3)-A4-10678Atrankos išvada dėl iki 7 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Lumpėnų ir Trakininkų k., Lupmėnų sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atranka
2017-10-16(28.6)-A4-10623Atrankos išvad dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai, 

priedas1

priedas2

2017-10-12(28.5)-A4-10531Atrankos išvada dėl UAB ,,RE-notas" netinkamų naudoti padangų mechaninio perdirbimo ir produktų iš elastomerų gamybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-12(28.7)-A4-10511Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedai 45,6,7,7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5
2017-10-11(28.6)-A4-10459Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-09(28.3)-A4-10366Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda - Kretinga ruožo nuo 7,298 km iki 8,307 km rekonstravimo įrengiant pėsčųjų ir dviračių taką.Informacija atrankai
2017-10-09(28.6)-A4-10328Atrankos išvada dėl paukščių skerdyklos su nuotekų valymo įrenginiais statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-06(28.5)-A4-10279Atrankos išvada dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-06(28.3)-A4-10272Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai - Gargždai- Vėžaičiai ruožo nuo 7,694  km iki 8,714 km, rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką. Informacija atrankai
2017-10-06(28.5)-A4-10266Atrankos išvada dėl UAB „Vasaknos“ žuvų inkubatoriaus su jauniklių paauginimu gamybinių pajėgumų išplėtimui Vasaknų k., Dusetų sen., Zarasų r. (žemės sklype kad. Nr. 4374/0001:53) poveikio aplinkai vertinimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai
2017-10-06(28.3)-A4-10245Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos energija" PŪV - Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokuro katilus su kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai 12.
2017-10-02(28.3)-A4-10117Atrankos išvada dėl iki 9 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Bajėnų, Genių, Piktupėnų ir Užbalių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-10-02(28.6)-A4-10062Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-29(28.7)-A4-10011Atrankos išvada dėl UAB "Liepvalda" sandėliavimo paskirties pastato satybos ir eksploatacijos, Liepkalnio g. 172 LKF, Vilniuje, poveikio ap;inkai vertinimoInformacija atrankaiPriedai
2017-09-28(28.3)-A4-9967Atrankos išvada dėl v. r. krašto kelio 167 Smiltynė - Nida ruožo nuo 20,93 km iki 35,85 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai 12.
2017-09-28(28.3)-A4-9966Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio 167 Smiltynė - Nida ruožo nuo 3,458 km iki 18,946 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai. Priedai 1,2.
2017-09-25(28.7)-A4-9815Atrankos išvada dėl pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statybos ir eksploatacijos naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 12345
2017-09-26(28.2)-A4-9855Atrankos išvada dėl medicinos pagalbos priemonių gamyklos sergeičikų Ik.,Karmėlavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-22(28.6)-A4-9743Atrankos išvada dėl sukietintų ir stabilizuotų pavojingų pelenų šalinimo UAB "Toksika" pavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-22(28.7)-A4-9783Atrankos išvada dėl skydinių-karkasinių namų gamybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai: 1,2,2,3,3,4,5,6,6,7,8,8,9,10,11,12
2017-09-21(28.4)-A4-9705Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje su didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo zona Juodaviškių k., Jiezno sen., Prienų rajone poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas
2017-09-21(28.6)-A4-9686Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo (Varniai, Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-21(28.7)-A4-9677Atrankos išvada dėl nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-21(28.7)-A4-9666Atrankos išvada dėl Švenčionių rajono savivaldybės Lygumų žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-15(28.3)-A4-9490Atrankos išvada dėl UAB „Relit“ planuojamos ūkinės veiklos – dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose (kadastro Nr. 8832/0002:380, 8832/0002:383), Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2019-09-15(28.3)-A4-9472Atrankos išvada dėl UAB "Žemera" PŪV - Šilutės r. sav Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo PAVInformacija atrankai
2017-09-15(28.7)-A4-9483Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 12
2017-09-15(28.7)-A4-9486Atrankos išvada dėl prekybos centro V. Pociūno g. 8 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Pociūno g. 2A, Vilniuje, statybos ie eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 12
2017-09-15(28.5)-A4-9480Atrankos išvada dėl hidrotechnikos statinių Biržų r. sav., Vabalninko sen., Ramongalių k., rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-09-15(28.6)-A4-9479Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Bebrųjų žvyro telkinyje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-15(28.6)-A4-9475Atrankos išvada dėl UAB "VEVP'" iki 5 vėjo elektrinių parko statybos Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

priedai,

priedas

2017-09-14(28.2)-A4-9461Atrankos išvada dėl naujos technologinės įrangos galinčios perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų, pagerinant jų techninius ir kokybinius rodiklius, diegimas Ruklos g. 16A Jonavoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-14(28.7)-A4-9451Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, metalo atliekų surinkimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-14(28.3)-A4-9396Atrankos išvada dėl UAB „Projektų rengimo biuras“ planuojamos ūkinės veiklos – prekybos paskirties pastato, Klaipėdos pl. 59, Palangoje, statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-11(28.4)-A4-9306Atrankos išvada dėl UAB "Almantus" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-11(28.7)-A4-9256Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, Sandėlių g. 36, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai
2017-09-11(28.7)-A4-9304Atrankos išvada dėl plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai1, 2, 3.
2017-09-11(28.7)-A4-9303Atrankos išvada produkcijos laikymo ir saugojimo sandėlio statybos, Vilniaus m. sav., Vakarinė g. 100, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedai, 1
 2017-09-11 (28.2)-A4-9282Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Ručiūnų k., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedai 12
2017-09-08(28.7)-A4-9219Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-06(28.2)-A4-9157Atrankos išvada dėl šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos statybos Veterinarųg.52, Biruliškių k.,Kauno r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-07(28.3)-A4-9185Atrankos išvada dėl Audros Dobilaitės švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo, Traukšlio g. 26E, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas
2017-09-07(28.6)-A4-9184Atrankos išvada dėl emulsinės amonio nitrato matricos gamybos anaujai įrengiamoje linijoje esamame gamybiniame pastate (Pakruojo r.)Informacija atrankai
2017-09-05(15.9)-A4-9108Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Dariaus ir Girėno g. 187, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-05(28.4)-A4-9113Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo adresu Vasaros g. 22A, Marijampolė poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-01(28.7)-A4-9003Atrankos išvada dėl aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-09-01(28.5)-A4-9021Atrankos išvada dėl Anykščių r. Kurklių žvyro telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai
2017-09-01(28.6)-A4-9007Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-31(28.3)-A4-8972Atrankos išvada dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo, Nemuno g. 24, Klaipėda – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-31(28.4)-A4-8969Atrankos išvada dėl ENTP surinkimo ir apdorojimo Birštono g. 32, Birštono v.s., Birštono sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-25(28.7)-A4-8744Atrankos išvada dėl Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statybos Rytų g. 36, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai: 1
2017-08-28(28.5)-A4-8838Atrankos išvada dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos Tinklų g. 25A, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-23(28.4)-A4-8682Atrankos išvada dėl Šeštokų miestelio stadiono rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-23(28.3)-A4-8690Atrankos išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai: 1-456-121314-1718-192021-2223A23B24-25.
2017-08-17(28.2)-A4-8500Atrankos išvada dėl esamos vėjo jėgainės rekostrukcijos ir eksploatacijos Anšvenčių k., Smalininkų sen., Jurbarko r.  Informacija atrankai su priedais
2017-08-17(28.5)-A4-8479Atrankos išvada dėl Pasvalio RK, Mūšos g. 16, Pasvalys, rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaPriedai
2017-08-16(28.2)-A4-8445Atrankos išvada dėl požeminės automobilių stovėjimo aikštelės po Vienybės a., Kaune Informacija atrankai Priedai 123
2017-08-09(28.7)-A4-8195Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato, Sabališkių g. 1 D (1C), Elektrėnuose, statybos projekto, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-08(28.2)-A4-8144Atrankos išvada dėl baldų gamybos įmonės plėtros Liuksemburgo akl., Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai-2,34
2017-08-08(28.4)-A4-8099Atrankos išvada dėl UAB "Vita Baltic International" apvalaus porolono linijos įrengimo, pastatų išplėtimo, produkcijos sandėlio statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas Nr. 1, Priedas Nr. 2
2017-08-08(28.3)-A4-8107Atrankos išvada dėl UAB „Regvėja“ keturių vėjo jėgainių rekonstrukcijos ir eksploatacijos Endriškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-04(28.3)-A4-8026Atrankos išvada dėl VšĮ Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos ir eksploatacijos, I. Kanto g. 7, 7A, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-08-03(28.7)-A4-7951Atrankos išvada dėl Kalnėnų vandenvietės statybos, rekonstrukcijos ir veiklos, Moldovos g. 1, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai
2017-08-02(28.2)-A4-7914Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastatų R.Kalantos g.49, Kaune statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankaiPriedai12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2017-08-01(28.4)-A4-7874Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Simno didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-31(28.2)-A4-7834Atrankos išvada dėl prekybos centro Savanorių pr. 404 A, Kaune statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-31(28.6)-A4-7856Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai,VSTT išvada
2017-07-31(28.4)-A4-7827Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Merkinės didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-28(28.4)-A4-7816Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Balbieriškio didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje Klevų g. 52, Gerulių k., Prienų r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-28(28.4)-A4-7815Atrankos išvada dėl esamoje didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje Paklėštarės k., Varėnos r. surenkamų atliekų kiekio padidinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-28(28.4)-A4-7814Atrankos išvada dėl kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-27(28.5)-A4-7779Atrankos išvada dėl AB "Vilniaus degtinė" Obelių spirito varyklos" nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-25(28.2)-A4-7667Atrankos išvada dėl Girkalnio mst. I tvenkinio išvalymo ir poilsio zonos įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-25(28.4)-A4-7665Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-24(28.3)-A4-7622Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-21(28.4)-A4-7574Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių ( šinšilų) auginimo ir veisimo poveikio aplinkai verttinimoInformacija atrankai
2017-07-20(28.2)-A4-7520Atrankos išvada dėl mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo Neprėkštos k., Palomenės sen., kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-18(28.4)-A4-7441Atrankos išvada dėl AB "Eglės" sanatorijos komplekso naujų pastatų statybos ir esamų pastatų rekonstravimo Eglės g. 1, Druskininkuose poveikio aplinkai vertinimoinformacija atrankai
2017-07-14(28.7)-A4-7361Atrankos išvada dėl techninės tekstilės gamybos linijos, Ateities g. 3, Vievis, Elektrėnų sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-14(28.2)-A4-7376Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo ūkio įrengimo Krivėnų g.6, Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-14(28.3)-A4-7373Atrankos išvada dėl UAB "Emola" planuojamos ūkinės veiklos - Šilalės rajono Kvėdarnos žvyro telkinio dalies naudojimo - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-14(28.5)-A4-7374Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-10(28.2)-A4-7171Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono savivaldybės Naujienos kaime Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naują plotąInformacija atrankai
2017-07-10(28.2)-A4-7146Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-07(28.6)-A4-7103Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-05(28.3)-A4-7087Atrankos išvada dėl UAB "Prokalina" planuojamos ūkinės veiklos - Šilutės r. Lapynų II smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimo - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-05(28.2)-A4-7061Atrankos išvada dėl elektronikos komponentų gamybos Sergeičikų k., Kauno r. (Lez-o teritorijoje)Informacija atrankai
2017-07-04(28.4)-A4-7028Atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 2 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-07-04(28.7)-A4-7018Atrankos išvada dėl atviros automobilių saugyklos ir paslaugų paskirties pastato statybos Čiuožiakampio g. 65, 67, 71, Šalčininkų m., Šalčininkųr. sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai
2017-07-04(28.7)-A4-7019Atrankos išvada dėl trijų žuvų auginimo kompleksų įrengimo rekonstruojamame pieno komplekse Punžonių k., Buivydžių sen.,Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai  Nr. 1Nr. 2
2017-07-04(28.6)-A4-7006Atrankos išvada dėl vėjo elektrinių statybos (Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-30(28.4)-A4-6943Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Vilkupiai - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-30(28.)-A4-6937Atrankos išvada dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijuos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.
2017-07-03(28.7)-A4-6970Atrankos išvada dėl Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedas
2017-06-29(28.2)-A4-6895Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - biodujų jėgainės statybos ir žuvies apdorojimo cecho rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai. Priedai 12456
2017-06-28(28.5)-A4-6848Atrankos išvada dėl Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir eksploatacijos Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-06-28(28.4)-A4-6840Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakatotiniam naudojimui, nuodojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-27(28.4)-A4-6766Atrankos išvada dėl UAB "Autopraidas" netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-27(28.4)-A4-673Atrankos išvada dėl Būdos II smėlio ir žvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinių išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-27(28.6)-A4-6767Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos (Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-27(28.3)-A4-6753Atrankos išvada dėl UAB „LT Energija“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 14 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Bajėnų, Endriškių, Genių, Gudų, Piktupėnų ir Užbalių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-26(28.2)-A4-6700Atrankos išvada dėl tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos Lampėdžio karjere, Kaune įrengimo poveikio aplinkai vertinimo Informacijas, priedai
2017-06-23(28.7)-A4-6620Atrankos išvada dėl sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedas
2017-06-23(28.6)-A4-6646Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai verinimoInformacija atrankai
2017-06-23(28.6)-6644Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-23(28.6)-A4-6641Atrankos išvada dėl esamų pirminių pramoninių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos (Birytės g. 48, Plungė) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-22(28.5)-A4-6600Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Bernatonių III smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-22(28.3)-A4-6298Atrankos išvada dėl 4 vėjo jėgainių Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1

priedas Nr. 2

2017-06-21(28.7)-A4-6542Atrankos išvada dėl daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19, Vilniuje, komplekso statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedai
2017-06-21(28.7)-A4-6545Atrankos išvada dėl naujo betono mazgo Naujoji Riovonių g. 11, , Vilniuje, statyba ir veikla, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas
2017-06-21(28.5)-A4-6524Atrankos išvada dėl sporto paskirties pastatų (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32, Biržai statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

priedai

2017-06-21(28.6)-A4-6525Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-16(28.5)-A4-6365Atrankos išvada dėl planuojamo prekybos paskirties pastato, Veteranų g. 9, Visaginas, statybos ir eksploatvimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-16(28.2)--A4-6366Atrankos išvada dėl magistralinio kelio A1 96,00-100,28 ruože rekostravimo Informacija atrankai 
2017-06-16(28.3)-A4-6360Atrankos išvada dėl pavojingų ir kitų atliekų bei naftos produktais užteršto grunto valymo Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-16(28.6)-A4-6330Atrankos išvada dėl Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-16(28.3)-A4-6317Atrankos išvada dėl UAB „Linas Agro“ Grūdų centro KŪB planuojamos ūkinės veiklos – grūdų apdorojimo ir sandėliavimo komplekso statybos – poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai,

Priedas Nr. 1.

2017-06-13(28.6)-A4-6193Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2912 Vileišiai-Žeimelis-Adiūnai ruožo nuo 0,00 km iki 5,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai,

priedai

2017-06-12(28.3)-A4-6155Atrankos išvada dėl Deivido Misiulio švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Trepkalnių ir Meiskių kaimuose, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-12(28.6)-A4-6132Atrankos išvada dėl iki 10 vėjo jėgainių parko statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-12(28.6)-A4-6122Atrankos išvada dėl statybinio laužo aikštelės eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-09(28.4)-A4-6097Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-08(28.4)-A4-6036Atrankos išvada dėl prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-07(28.4)-A4-5945Atrankos išvada dėl triušių ūkio įkūrimo Sodininkų g. 26, Naujojo Klebiškio k., Veiverių sen., Prienų r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-07(28.3)-A4-5940Atrankos išvada dėl mėsos produktų gamybos ir pakavimo gamybinės bazės modernizavimo ir eksploatacijos Vilkos g. 2, Šilgalių k., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1.

2017-06-07(28.6)-A4-5907Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-07(28.6)-A4-5880Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-01(28.1)-A4-5742Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - 330 kV elektros perdavimo oro linijos rekonstravimas - poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr.1

Preidas Nr.2

Preidas Nr.3

2017-06-01(28.2)-A4-5703Atrankos išvada dėl metalo gaminių gamybos pajėgumo didinimo Dovainonių k., Kaišiadorių r.  poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
 Priedas    Priedas Nr.1.
Priedas Nr.2.
Priedas Nr.3
Nr..4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8
Nr.9. Nr.10, Nr.11, Nr.12,Nr.13, Nr.14,  Nr.15, Nr.16, Nr.17Nr.18,Nr.19, Nr.20,Nr.21, Nr.22, Nr.23 Nr.24,Nr.25,Nr.26, Nr.27, Nr.28 Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32,
2017-06-26
2017-06-01(28.6)-A4-5731Atrankos išvada dėl UAB "Autodinama" eksploatuoti natinkamų transporto priemonių ardymo (Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-06-01(28.6)-A4-5730Atrankos išvada dėl veiklos išplėtimo UAB "Tolmeda" Šiaulių aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-31(28.2)-A4-5653Atrankos išvada dėl UAB "R&R IDEAS" planuojamos ūkinės veiklos - plastiko atliekų perdirbimo veiklos projektinio pajėgumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo.Informacija atrankai
2017-05-31(28.4)-A4-5652Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-30(28.6)-A4-5623Atrankos išvada dėl betono ir statybinio laužo sandėliavimo aikštelės įrengimo, Statybininkų g. 7, Telšiai, poveikioaplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-26(28.2)-A4-5460

Atrankos išvada dėl gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato statybos Kėdainių r.sav., Kėdainių m. sen., Daukšių k., Birutės g.16,18 poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-05-26(28.6)-A4-5500Atrankos išvada dėl ekologinio mėsinių galvijų auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-23(28.3)-A4-5377Atrankos išvada dėl UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos – Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimo, naujo ploto eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-23(28.3)-A4-5396Atrankos išvada dėl UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos- degiųjų atliekų saugojimas regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertitinimo Informacija atrankai
2017-05-23(28.6)-A4-5355Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 2,65 km iki 5,49 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-05-19(28.2)-A4-5312Atrankos išvada dėl Jonavos r. sav. Rizgonių III žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-19(28.4)-A4-5308Atrankos išvada dėl Grriškabūdžio žemės ūkio bendrovės pieninių galvijų komplekso išplėtimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-17(28.2)-A4-5181Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kaišiadorių rajono savivaldybės Žiežmarių smėlio ir žvyro telkinio naują plotą.Informacija atrankai
2017-05-17(28.2)-A4-5185Atrankos išvada dėl rekostruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al., Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 1,2,3

2017-05-17(28.5)-A4-5186Atrankos išvada dėl UAB "Aveva" prekybos centro ir automobilių parkavimo aikštelės Kupiškio g. 54, Utena statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai (1, 2,34)
2017-05-16(28.6)-A4-5155Atrankos išvada dėl Telšių r. Dirmeikių k. v. Dirmeikių ir Laumių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-16(28.2)-A4-5136Atrankos išvada dėl tilto per Kruostą Kėdainių r. rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-16(28.5)-A4-5152Atrankos išvada dėl statybinių ir komunalinių atliekų tvarkymo Tinklų g. 4b, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-12(28.2)-A4-5030Atrankos išvada dėl Kaišiadorių r., Tarpumiškio smėlio ir žvyro telkinio  naudojimo poveikio aplinkai vertinimo.Informacija atrankai
2017-05-12(28.4)-A4-5043Atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-12(28.5)-A4-5042Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3647 Pandėlys - Suvainiškis -Nerėta rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-12(28.7)-A4-5037Atrankos išvada dėl ūkininkės J. Druskienės ūkinės veiklos - kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcijos, galvijų bandos didinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2,3,4,5,)
2017-05-12(28.7)-A4-5022Atrankos išvada dėl gamybos pastato su administracine dalimi statybos, Vilniaus r. sav., Jadvygiškių k., Beržų g. 14 (Kad. nr. 4117/0400:291) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2)
2017-05-12(28.7)-A4-5020Atrankos išvada dėl gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,Priedas
2017-05-12(28.2)-A4-5002Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Vincentavos k.,Josvainių sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-12(28.4)-A4-4996Atrankos išvada dėl  Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-12(28.5)-A4-5026Atrankos išvada dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-10(28.3)-A4-4963Atrankos išvada dėl UAB „Vakarų statyba“ planuojamos ūkinės veiklos – Žibininkų III smėlio ir statybinio grunto telkinių eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-10(28.5)-A4-4923Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3011 Raguva-Šilai-Mikėnai ruožo nuo 2,558 iki 8,611 km rekonstravimo poveikio aplibnkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 2,3,4

2017-05-09(28.7)-A4-4895Atrankos išvada dėl lašišinių žuvų ūkio Mamavio k., Trakų r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2)
2017-05-09(28.4)-A4-4878Atrankos išvada dėl prekyvietės, skirtos lauko prekybai, J.Matulaičio g. 4, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-08(28.4)-A4-4852Atrankos išvada dėl Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoinformacija atrankai
 2017-05-08(28.6)-A4-4854 Atrankos išvada dėl UAB "L-VĖJAS" iki 32 vėjo elektrinių parko statybos Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-05-04(28.4)-A4-4753Atrankos išvada dėl UAB "LUCA" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-02(28.2)-A4-4624Atrankos išvada dėl Kauno r.sav. Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-05-02(28.7)-A4-4641Atrankos išvada dėl broilerių auginimo kunigo P. K Bžostovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimoInfotmacija atrankai, Priedai (1,2, 3)
2017-05-02(28.5)-A4-4626Atrankos išvada dėl VĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos planuojamos ūkinės veiklos- biologinių atliekų perdirbimo į biodujas rezervuaro ir kogeneracinės jėgainės statyba Alantos TVM bazėjeInformacija atrankai
2017-05-02(28.4)-A4-4633Atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-28(28.2)-A4-4595Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo UAB "Elineda" poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-28(28.6)-A4-4573Atrankos išvada dėl Aleksandrijos motokroso trasos (Salduvės parkas, Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedas 1

2017-04-27(28.6)-A4-4521Atrankos išvada dėl minkštų baldų gamybos veiklos (Plungės m.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai1
2017-04-27(28.4)-A4-4527Atrankos išvada dėl UAB "Dalersa" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-26(28.4)-A4-4464Atrankos išvada dėl Alytaus r. sav. Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo ir statybinių atliekų smulkinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-26(28.3)-A4-4463Atrankos išvada dėl UAB „Dovilų karjeras“ planuojamos ūkinės veiklos - Šnaukštų V žvyro telkinio naujo ploto eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-25(28.4)-A4-4382Atrankos išvada dėl UAB "EMP recycling" nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo naudoti pakartotinai, laikymo) Savanorių pr. 180, Vilniuje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-25(28.6)-A4-4398Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-24(28.4)-A4-4325Atrankos išvada dėl Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai Priedai: 1

2017-04-24(28.5)-A4-4329Atrankos išvada dėl UAB Kerlida planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarrkymo veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-24(28.6)-A4-4331Atrankos išvada dėl Šilėnų kaime esančio vandens malūno pritaikymo elektros gamybai poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Informacija atrankai

2017-04-24(28.6)-A4-4326Atrankos išvada dėl pieninių karvių auginimo (Plungės r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai: 1
2017-04-20(28.3)-A4-4224Atrankos išvada dėl UAB „Žibai“ planuojamos ūkinės veiklos prekybos paskirties pastato (8.3) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-20(28.7)-A4-4233Atrankos išvada dėl mokslo ir sporto pastatų bei daugiabučių pastatų statybos pagal "apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano" sprendinius poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-20(28.7)-A4-4231Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26)
2017-04-20(28.5)-A4-4225Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas - Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų - dviračių tako įrengimu poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-19(28.3)-A4-4200Atrankos išvada dėl UAB "Philip Morris Lietuva" PŪV - gamybos modernizavimo cigarečių gamybos fabrike, adresu Vilniaus pl. 16, Klaipėdos. m. - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-19(28.6)-A4-4184Atrankos išvada dėl detalių iš kompozitinių medžiagų gamybos įmonės įrengimo (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-19(28.5)-A4-4164Atrankos išvada dėl UAB Ekoatliekos" vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo Dvarininkų k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-18(28.5)-A4-4142Atrankos išvada dėl planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos Pramonės g. 8, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-14(28.7)-A4-4098Atrankos išvada dėl naujo sandėliavimo paskirties pastato su gamybinėmis ir administracinėmis patalpomis sklype, esančiame Ukmergės g. 451, Klevinės vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. statyba perkeliant į jį UAB "Biok laboratorija" kosmetinių gaminių gamyba poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2,)
2017-04-13(28.5)-A4-4051Atrankos išvada dėl UAB Debris planuojamos ūkinės veiklos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Visagino aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-13(28.5)-A4-4047Atrankos išvada dėl atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtros Tinklų g. 4B, Panevėžio mieste, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai (priedas)
2017-04-13(28.2)-A4-4052

Atrankos išvada dėl sandėlio B. Brazdžionio g. 21, Kauno m. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-04-12(28.1)-A4-3962Atrankos išvada dėl UAB "Eilana" Pramonės g. 1, Alytuje panaudotų padangų ir/arba plastikų perdirbimo pirolizės būdu, dalį plastikų atliekų pakeičiant degiosiomis atliekomis poveikio aplinkia vertinimoInformacija atrankai
2017-04-11(28.7)-A4-3889Atrankos išvada dėl Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-11(28.2)-A4-3866

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo fermoje Kėdainių r. sav., Paliediškių k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-04-07(28.3)-A4-3813Atrankos išvada dėl ūkininko K. Baginsko PŪV - Grabupių kiaulininkystės komplekso tvartų rekonstrukcijos, nedidinant bendro laikomų gyvulių skaičiaus - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-07(28.3)-A4-3805Atrankos išvada dėl karvidės rekonstravimo (pieninių galvijų ūkio išplėtimas) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, (priedas)
2017-04-06(28.6)-A4-3736Atrankos išvada dėl specialiosios žaliavos cemento gamybai paruošimo (Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-05(28.2)-A4-3658

Atrankos išvada dėl maisto produktų gamybos cecho plėtros Kauno r. sav., Užliedžių sen., Žemaitkiemio k., Lankų g. 8 poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-04-05(28.6)-A4-3655Atrankos išvada dėl Stagarių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-05(28.3)-A4-3640Atrankos išvada dėl UAB KJKK "Bega" PŪV - birių produktų talpyklų statybos ir eksploatavimo Nemuno g. 2, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, (priedai 12)
2017-04-03(28.5)-A4-3572Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Kulbių žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-04-03(28.7)-A4-3528Atrankos išvada dėl statybinių plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas1,2,3
2017-03-31(28.7)-A4-3493Atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos, Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 12345
2017-03-31(28.5)-A4-3482Atrankos išvada dėl UAB "Atraža" vykdomos veiklos išplėtimo J. Janonio g. 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrnkai 

Priedas

2017-03-30(28.3)-A4-3389Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 106 dalies ir Nr. 113 rekonstravimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-30(28.2)-A4-3387Atrankos išvada dėl alaus gamybos UAB "Kauen craft" V. Krėvės pr. 118, Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-30(28.7)-A4-3372Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedas
 2017-03-30(28.6)-A4-3419 Atrankos išvada dėl Brizgų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)informacija atrankai
2017-03-30(28.5)-A4-3388 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo 25,527 iki 27,657 km, kuriam Anykščiuose suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas, rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-03-30(28.6)-A4-3386Atrankos išvada dėl Naručių smėlio/žvyro telkinio naujo ploto įrengimo poveikio aplinkai vertinimo (Plungės r.)Informacija atrankai
2017-03-30(28.2)-A4-3390

Atrankos išvada dėl paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos Panerių g. Jonavos mieste  poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-03-28(28.5)-A4-3308Atrankos išvada dėl ignalinos r. Dūkšto sen. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-27(28.3)-A4-3204Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perkrovimo ir laikymo Laisvės g. 85B, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-24(28.5)-A4-3165Atrankos išvada dėl skersinės liepsnos voninės regeneratorinės stiklo lydymo krosnies pakeitimo tiesioginio kaitinimo vonine regeneratorine pasaginės liepsnos krosnimi, Pramonės g. 10, Panevėžys, PAV

 Informacija atrankai Priedai

2,3,5,7

2017-03-24(28.2)-A4- 3164

Atrankos išvada dėl stiklo plastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtros Eglių g.1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-03-23(28.2)-A4-3130Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - katilų pakeitimo Pergalės katilinėje Kaune poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai 12
2017-03-23(28.6)-A4-3127Atrankos išvada dėl galvijų auginimo ūkinės veiklos išplėtimo (Rietavo sav.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankaiPriedas
2017-03-23(28.3)-A4-3090Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato, Tilžės g. 56B Klaipėdos mieste statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-22(28.3)-A4-3059Atrankos išvada dėl Tauragės rajono Mažonų III smėlio ir žvyro išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-16(28.6)-A4-2853Atrankos išvada dėl vienos vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos (Sablauskių k., Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-13(28.2)-A4-2620Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos- AB "LYTAGRA" parduotuvės ir sandėlių Maironio g. 82, Raseiniuose statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-13(28.3)-A4-2670Atrankos išvada dėl gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos centru Šiaurės pr. 13 Klaipėdoje statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-13(28.5)-A4-2668Atrankos išvada dėl prekybos centro statybos J. Basanavičiaus g. 108b, Utena, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-13(28.7)-A4-2616Atrankos išvadadėl nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-09(28.5)-A4-2517Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-08(28.2)-A4-2469

Atrankos išvada dėl galvijų auginimo komplekso, javų auginimo bei saugojimo, mėšlo kompostavimo Joninių g.5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-03-08(28.7)-A4-2478Atrankos išvada dėl UAB "Smokvila" viščiukų broilerių iki 8 savaičių auginimas Poškaičių k., Nemenčinės sen., Vilnaius r. sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2,3, )
2017-03-08(28.1)-A4-2474Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo Vaidatonių k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-03-08(28.4)-A4-2470Atrankos išvada dėl žvyro ir smėlio gavybos Trakėnų žvyro ir smėlio telkinio dalyje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-08(28.6)-A4-2465Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, pčsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai

Priedas

2017-03-07(28.4)-A4-2425Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Geležinkelio g. 65, Varėnoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-07(28.3)-A4-2424Atrankos išvada dėl UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ sandėliavimo ir darbuotojų poilsio patalpų didinimo Tiekėjų g. 33A, Kretingoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-07(28.3)-A4-2412Atrankos išvada dėl UAB „Mars Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – naujo produkto (sauso ėdalo katėms „Dreamies“) gamybos Statybininkų g. 2, Gargžduose, Klaipėdos r. sav.  – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-06(28.7)-A4-2364Atrankos išvada dėl tunelinio pravažiavimo 10,27 km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius - Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - Panevėžys nuo Nesvydžiaus g. 9,276 km, iki nuvažiavimo į tunelinį viaduką 9,912km rekonstravimo, įrengiant 3-čią eismo juostą, techninio darbo projekto parengimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-01(28.7)-A4-2219Atrankos išvada dėl sausų pusryčių gamybos ir sandėliavimo Trakų r. sav., Senųjų Trakų k. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2,3,4
2017-03-03(28.7)-A4-2323Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poeveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2,3, )
2017-03-03(28.5)-A4-2327Atrankos išvada dėl UAB "Nenergija" biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-03-02(28.6)-A4-2268Atrankos išvada dėl iki 9 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-28(28.2)-A4-2117

Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato  Juozapavičiaus pr. 127 ir 129B, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-02-28(28.5)-A4-2112Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų bei popieriaus gaminių gamybos Elektronikos g. 26 ir 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-24(28.3)-A4-2009Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas
2017-02-24(28.4)-A4-2007Atrankos išvada dėl šinšilų veisimo, auginimo ir lupimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-23(28.6)-A4-1929Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės veiklos išplėtimo (Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai
2017-02-22(28.6)-A4-1885Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo (Sidabravos g. 1C, Satk9nų k., Satkūnų sen., Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai  Priedai
2017-02-17(28.2)-A4-1781Atrankos išvada dėl medienos atliekų naudojimo šiluminės energijos gamybai Lančiūnavos gyv., Kėdainių r. Informacija atrankai
2017-02-15(28.5)-A4-1688Atrankos išvada dėl Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedai
 2017-02-15 (28.4)-A4-1664Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo stambiųjų gabaritų ir kitų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelėje Birštono g. 43, Birštono sen., Birštono sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-14(28.7)-A4-1646Atrankos išvada dėl UAB "Padvaiskas ir KO" gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcija Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r., baldų ir čiužinių gamybai poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas
2017-02-10(28.3)-A4-1503Atrankos išvada dėl naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo, naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-10(28.4)-A4-1494Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-09(28.3)-A4-1469Atrankos išvada dėl Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-09(28.4)-A4-1439Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritū atliekų surinkimo aikštelėje V.Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo.Informacija atrankai
2017-02-08(28.3)-A4-1370Atrankos išvada dėl degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) laikymo žemės sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), esančiame Skroblų g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-07(28.4)-A4-1337Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Kauno g. 34A, Veiverių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-07(28.3)-A4-1336Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos vanduo" planuojamos ūkinės veiklos - esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacijos Uosių g. 8, Dumpių k. Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-02-03(28.7)-A4-1262Atrankos išvada dėl savaeigės žemės ūkio, statybinės, miško darbų, kelių tiesimo darbų technikos pardavimo, garantinio ir pogarantinio savaeigės technikos aptarnavimo, plovyklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2,3)
2017-02-03(28.2)-A4-1283

Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-02-03(28.3)-A4-1270Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1234)
2017-02-03(28.6)-A4-1269Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Jankūnų k. 20, Radviliškio r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-31(28.3)-A4-1107Atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas
2017-01-31(28.4)-A4-1069Atrankos išvada dėl Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių II smėlio ir žvyro telkinio ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-27(28.2)-A4-989Atrankos išvada dėl Administracinio pastato statybos Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-27(28.7)-A4-962Atrankos išvada dėl prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1,2,3)
2017-01-27(28.6)-A4-975Atrankos išvada dėl iki 10 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-25(28.3)-A4-905Atrankos išvada dėl laivų perdirbimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr. 131A, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai Priedai (12,3)
2017-01-25(28.3)-A4-880Atrankos išvada dėl UAB "Birių krovinių terminalas" PŪV - sandėlių su konvejerių galerijomis ir vagonų iškrovimo posto Nemuno g. 24, Klaipėdoje statybos ir eksploatavimo - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2,3)
2017-01-23(28.3)-A4-778Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros, įrengiant naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedai
2017-01-20(28.6)-A4-717Atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" iki 12 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-19(28.7)-A4-657Atrankos išvada dėl viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statybos ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimo, pritaikymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2,3)
2017-01-19(28.5)A4-653Atrankos išvada dėl planuojamos eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-19(28.7)-A4-665Atrankos išvada dėl Obenių sklypo, esančio Obenių g., Elektrėnuose, sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-17(28.6)-A4-569Atrankos išvada dėl UAB "Jankita" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklos (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-16(28.4)-A4-495Atrankos išvada dėl Čisavos grunto karjero eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-11(28.6)-A4-355Atrankos išvada dėl pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamybos bei šviestuvų surinkimo ir sandėliavimo naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastata poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių m.)Informacija atrankai
2017-01-06(28.3)-A4-221Atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-05(28.2)-A4-147

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ruožo 39,089-41,849 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai12
2017-01-05(28.2)-A4-207Atrankos išvada dėl UAB "Ferikas" eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso Pakalnės g.5B,5C,5N, 5M,5F Domeikavos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-05(28.3)-A4-150Atrankos išvada dėl UAB "Klaipėdos kartono tara" PŪV - gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) statybos Svajonės g. 32, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-05(28.5)-A4-149Atrankos išvada dėl ENTP tvarkymo veiklos išlėtimo J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, poveikio aplinkia vertinimoInformacija atrankai
2017-01-04(28.3)-A4-117Atrankos išvada dėl Plikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-04(28.4)-A4-60Atrankos išvada dėl gamybos pastatų, katilinės ir judėjimo posto statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2017-01-03(28.4)-A4-38Atrankos išvada dėl UAB "Lanksti linija" metalo gaminių gamybos modernizacijos ir plėtros Pramonės g. 14, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
 2017-01-10(28.4)-A4-300 Atrankos išvada dėl Varėnos rajono Kalėnų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

Data  

Dokumento       

numeris             

Persvarstyta atrankos išvadaPersvarstymo protokolas
2018-03-08(28.5)-A4-21090Galutinė atrankos išvada dėl atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtros Tinklų g. 4B, Panevėžio mieste, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-12-29(28.3)-A4-13409Galutinė atrankos išvada dėl LKAB "Klaipėdos Smeltė" planuojamos ūkinės veiklos - amonio sulfato krovos poveikio aplinkai vertinimo
2017-12-21(28.4)-A4-13214Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Agritera" kartono padėklų gamybos pastato statybos Šakių r. sav., Papartynų k., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-12-21(28.4)-A4-13213Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-12-12(28.5)-A4-12873Galutinė atrankos išvada dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Protokolas

2017-12-07(28.7)-A4-12672Galutinė atrankos išvada dėl aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017--11-22(28.7)-A4-12092Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo, Sandėlių g. 36, VilniusProtokolas
2017-11-22(28.7)-A4-12094Galutinė atrankos išvada dėl plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-11-14(28.5)-A4-11625Galutinė atrankos išvada dėl sporto paskirties pastaų (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32, Biržuose, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-11-13(28.7)-A4-11558Galutinė išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-11-06(28.4)-A4-11281Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, adresu Vasaros g. 22A, Marijampolė, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-11-06(28.2)-A4-11257Galutinė atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Ručiūnų k., Jonavos r. Protokolas
2017-09-28(28.7)-A4-9962Galutinė atrankos išvada dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-09-21(28.7)-A4-9683Galutinė atrankos išvada dėl techninės tekstilės gamybos linijos Ateities g. 3, Vievis, Elektrėnų sav., poveikio apklinkai vertinimoProtokolas
2017-08-22(28.5)-A4-8630Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir eksploatacijos Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-08-17(28.5)-A4-8502Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Bernatonių III smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-08-16(28.7)-A4-8460Galutinė atrankos išvada dėl broilerių auginimo kunigo P. K. Bžostovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių en., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimoProtokolasinformacija atrankai, priedai (1,2,3,4,5,6,  7)
2017-08-16(28.7)-A4-8427Galutinė atrankos išvada dėl Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-08-09(28.7)-A4-8271Galutinė atrankos išvada dėl statybinių plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-08-09(28.7)-A4-8225Galutinė atrankos išvada dėl gamybos pastato su administracine dalimi statybos, Vilniaus r. sav., Jadvygiškių k., Beržų g. 14 poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-08-04(28.5)-A4-04Galutinė atrankos išvada dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A.Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-08-03(28.3)-A4-7959Galutinė atrankos išvada dėl D. Misiulio švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Trepkalnių ir Meiskių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-25(28.3)-A4-7668Galutinė atrankos išvada dėl mėsos produktų gamybos ir pakavimo bazės modernizavimo ir eksploatacijos Vilkos g. 2, Šilgalių k., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-21(28.7)-A4-7562Galutinė atrankos išvada dėl UAB "EMP recycling" nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimas, pradinis apdorojimas, paruošimas naudoti pakartotinai, laikymas), Savanorių pr. 180, Vilniuje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-21(28.7)-A4-7558Galutinė atrankos išvada dėl ūkininkės J. Druskienės ūkinės veiklos - kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcijos, galvijų bandos didinimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-14(28.7)-A4-7359Galutinė atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės pakirties pastato statybos, Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-12(28.4)-A4-7280Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Dalersa" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-10(28.4)-A4-7159Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Luca" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-10(28.4)-A4-7168Galutinė atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-07-05(28.7)-A4-7083Galutinė atrankos išvada dėl Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-06-29(28.4)-A4-6898Galutinė atrankos išvada dėl Alytaus r. sav. Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo ir statybinių atliekų smulkinimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-06-16(28.7)-A4-6352Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje Statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-06-08(28.5)-A4-6042Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Antraža" vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo J. janonio g. 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-06-05(28.3)-A4-5847Galutinė atrankos išvada dėl gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos patalpomis Šiaurės pr. 13 Kalaipėdoje statybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-05-26(28.4)-A4-5495Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių (šinšilų) veisimo ir auginimo Pušų g. 12, Pabiržės k., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-05-16(28.3)-A4-5151Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perkrovimo ir laikymo Laisvės g. 85B, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-05-03(28.3)-A4-4700Galutinė atrankos išvada dėl degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) laikymo žemės sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), esančiame Skroblų g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-05-02(28.3)-A4-4625Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Omta“ planuojamos ūkinės veiklos - Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies  eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-04-26(28.3)-A4-4466Galutinė atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-04-26(28.3)-A4-4454Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Sepo Novus" PŪV - bitumo saugojimo statinių 9sandėlių ir aikštelių)statybos Statybininkų g. 7, Gargžduose, Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-04-20(28.3)-A4-4223Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Gelžinių III žvyro telkinio naujo ploto eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-04-10(28.5)-A4-3863Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-31(28.3)-A4-3481Galutinė atrankos išvada dėl naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo, naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-30(28.3)-A4-3456Galutinė atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos vanduo“ planuojamos ūkinės veiklos – esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacijos Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-30(28.7)-A4-3374Galutinė atrankos išvada dėl prekybos centro Pergalės g.42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-27(28.7)-A4-3197Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g., Vilniuje statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-23(28.3)-A4-3087

Galutinė atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2017-03-14(28.5)-A4-2694Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas įmonėje UAB "Dauparų žuvis" poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-13(28.4)-A4-2663Galutinė atrnakos išvada dėl UAB ŽŪB "Atžalynas" galvijų fermos komplekso išplėtimo Taikos g. 102, Verebiejų k., Simno sen., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-09(28.4)-A4-2525Galutinė atrankos išvada dėl keturių paukštidžių ir daržinės statybos ir rekontravimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-03-07(28.3)-A4-2423Galutinė atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoProtokolasPriedas
2017-02-28(28.4)-A4-2119Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" kompleksinio Alytaus regione susidarančių atliekų tvarkymo Takniškių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-02-24(28.7)-A4-2004Galutinė atrankos išvada dėl Double Tree by Hilton viešbučio statybos ir eksploatavimo bei energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-02-23(28.3)-A4-1923Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-02-17(28.3)-A4-1760Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuojamų naftos gavybos gręžinių Genčių naftos telkinyje skaičiaus didinimo, papildomai įrengiant gręžinį Genčiai-15, jo gręžimo, įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-02-15(28.5)-A4-1689Galutinė atrankos išvada dėl Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-02-08(28.4)-A4-1388Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ekologistika" naudotų padangų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkia vertinimoProtokolas
2017-01-27(28.7)-A4-987Galutinė išvada dėl gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitiningų g. 4A, Vilniaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
 2017-01-23 (28.4)-A4-746Galutinė atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-01-17(28.7)-A4-562Galutinė atrankos išvada dėl Tetra K plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-01-11(28.7)-A4-349Galutinė atrankos išvada dėl areštinės statybos, Birželio 23-osios g. 16, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-01-05(28.7)-A4-200Galutinė atrankos išvada dėl Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo Račkūnų k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-01-05(28.3)-A4-151Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Krovinių terminalas" PŪV - veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2017-01-03(28.1)-A4-52Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
 2017-01-05(28.5)-A4-144Galutinė atrankos išvada dėl UAB Natureka Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

Data      

Dokumento     

numeris                    

Programos  pavadinimas                                                                 

Susirinkimo

protokolas

2017-11-21(28.3)-A4-12026Dėl UAB "Barocenas" \pPlanuojamos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, numatomos vykdyti Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimoProtokolas
2017-09-28(28.1)-A4-9945Dėl Lietuvos energetikų instituto planuojamos ūkinės veiklos ,,Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas'' poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2017-09-20(28.1)-A4-9621Dėl UAB ,,Visolis'' planuojamos ūkinės veiklos natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2017-09-20(28.1)-A4-9622Dėl UAB ,,Nuta'' planuojamos ūkinės veiklos panaudotos alyvos perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2017-08-02(28.1)-A4-7900Dėl UAB "Terra recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso, esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-06-01(28.4)-A4-5749Dėl pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-05-09(28.1)-A4-4872Dėl UAB "GASTA" planuojamos ūkinės veiklos - Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas - poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-05-04(28.1)-A4-4738Dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija, numatytos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-04-18(28.1)-A4-4145

Dėl UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba (Darbininkų g. 19 B, Jonavos m.), poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2749 informavo, kad UAB "Visolis" planuojama ūkinė veikla Darbininkų g. 19B, Jonavos m.nebus vykdoma

-
2017-04-05(28.1)-A4-3654Dėl AB "Achema" kalcio amonio nitrato, amonio nitrato, amonio sulfanitrato, amonio nitrato su priedais trąšų gamybos  pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB "Achema" teritorijoje naujos statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-04-04(28.1)-A4-3589Dėl broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-03-08(28.1)-A4-2451

Dėl UAB "Nuta" panaudotos alyvos perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2745 informavo, kad UAB "Nuta" planuojama ūkinė veikla Briedžio g. 2A ir 6, Kretingos m. nebus vykdoma

-
2017-03-01(28.1)-A4-2185Dėl ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimoProtokolas
2017-02-28(28.1)-A4-2154Dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinio programos tvirtinimo-
2017-01-30(28.1)-A4-1020Dėl AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-01-24(28.1)-A4-782Dėl 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė - Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2017-01-18(28.1)-A4-609Dėl AB Kaišiadorių paukštyno modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

Data      

Dokumento       

numeris                

Sprendimas                                                           

Susirinkimo

protokolas

20147-12-01(28.4)-A4-12457Informacija apie priimtą sprendimą dėl Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos galimybių
2017-12-01(28.1)-A4-12394Informacija apie priimtą sprendimą dėl broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos, Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. galimybių-
2017-11-21(28.1)-A4-11934Informacija apie priimtą sprendimą dėl Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. - galimybiųProtokolas
2017-10-11(28.1)-A4-10457Informacija apie priimtą sprendimą dėl Virginijaus Palionio planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija, numatomos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių-
2017-09-26(28.1)-A4-9841Informacija apie priimtą sprendimą dėl AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos galimybių-
2017-09-14(28.1)-A4-9457Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje galimybių-
2017-08-17(28.1)-A4-8469Informacija apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo galimybių-
2017-07-31(28.1)-A4-7819Informacija apie priimtą sprendimą dėl ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių-
2017-07-10(28.1)-A4-7144Informacija apie priimtą sprendimą dėl Alytaus rajono Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo galimybių-
2017-05-29(28.1)-A4-5539Informacija apie priimtą sprendimą dėl 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo galimybių-
2017-05-23(28.1)-A4-5393Informacija apie priimtą sprendimą dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne galimybių-
2017-04-28(28.1)-A4-4606Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje galimybiųProtokolas
2017-02-01(28.1)-A4-1134Informacija apie priimtą sprendimą dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo ir eksploatacijos galimybiųProtokolas
2017-01-25(28.1)-A4-897Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Legra" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklosProtokolas
2017-01-25(28.1)-A4-874Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybiųProtokolas

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m.

DataSprendimasPriedai
2017-12-18Pranešimas apie viščiukų broilerių auginimo AB ,,Vilniaus paukštynas“ Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėsepoveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą
2017-12-18

Pranešimas apie viščiukų broilerių auginimo AB ,,Vilniaus paukštynas“ Kalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėsepoveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2017 m.

Data

Dokumento        

numeris            

Sprendimas                                                  
2017-09-28(28.2)-A4-9978Sprendimas dėl 27 MW galios vėjo elektrinių parko Kauno r. Vilkijos sen., Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-09-21(28.7)-A4-9668Sprendimas dėl žuvivaisos fermos įrengimo Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-09-21(28.7)-A4-9665Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos išplėtimo Vėžaičių naftos telkinyje, papildomai panaudojant naftos gamybos gręžinį Vėžaičiai-6, arba įrengiant naują naftos gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinį) gręžinį ir jį sujungiant technologiniu vambzdynu su Vėžaičių naftos gavybos aikštele poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-09-07(28.7)-A4-9182Sprendimas dėl apie 57(penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijos galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-24(28.3)-A4-8707Sprendimas dėl AB "Klaipėdos energija" planuojamos ūkinės veiklos -Klaipėdos rajoninės katilinės šilumos gamybos optimizavimo, įdiegiant naujus katilus ir kondensacinius ekonomaizerius - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-23(28.3)-A4-8692Sprendimas dėl AB "Klaipėdos energija" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu (iki 20 MW) ir biokuro sandėlio įrengimo Lypkių rajoninėje katilinėje - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-23(28.3)-A4-8691Sprendimas dėl UAB "Kontvainiai" planuojamos ūkinės veiklos - dalies tvartų rekonstrukcijos, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo Agluonėnų k., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-16(28.6)-A4-8449Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-09(28.2)-A4-8212Sprendimas dėl Kalnėnų III žvyro telkinio dalies planuojamos veiklos galimybių sprendimo galiojimo pratęsimo
2017-07-04(28.3)-A4-7023Sprendimas dėl UAB „Manifoldas“ planuojamos ūkinės veiklos – žvalgybinio gręžinio Vėžaičiai – 6 atstatymo ir tyrimų, siekiant įvertinti jo tolimesnio panaudojimo galimybes, Samališkės kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone – atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-06-29(28.3)-A4-6912Sprendimas dėl UAB KJKK „Bega“ planuojamos ūkinės veiklos – birių krovinių sandėlio ir mineralinių-inertinių medžiagų sandėlio statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-06-26(28.2)-A4-6708Sprendimas dėl sprendimo valstybinės reikšmės kelio Vilnius-kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-06-07(28.5)-A4-5942Sprendimas dėl atrankos išvados dėl ūk. R.Vitkausko ūkio PŪV -Pieno ūkio modernizavimas Gegužinės k., Paįstrio sen., Panevėžio r., PAV galiojimo pratęsimo
2017-05-23(28.1)-A4-5353Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos atnaujinimo ir išplėtimo Antkopčio naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant gręžinius Antkoptis-1 atšaką ir Antkoptis-2, poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-04-27(28.1)-A4-4515Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant gręžinius Nausodis-16, 17, 18, poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-04-18(28.6)-A4-4124Sprendimas dėl UAB "Vėjo parkai" 33 MW galios vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen., Liepkalnio k., Saunorių I k., Saunorių II k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Kanteikių k., Mergeluičių k., Sablauskių k. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-02-21(28.6)-A4-1860Sprendimas dėl Telšių dumblo apdorojimo įrenginių galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19(28.1)-A4-655Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Ablingos naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga 7 atšaką ir Ablinga-8, atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19(28.1)-A4-656Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius, atrankos išvados galiojimo pratęsimo

Atnaujinimo data: 2023-09-26