>
 1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17G1jMgRQVLvVzRkMcX02fH7FKRhXtRoH/edit#gid=103768487

 

 1. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2024 m.

               https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MH8LYU1UzHdZ6jWBVOXyODmu39yslX6l/edit#gid=181981976

 

 1. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m.

       https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=1726301647

 

 1. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5q6rPjSL6eF2c08LfIaym5t3wwL9nZ-/edit#gid=1914459520

 

 1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkC_3MXKfy5PkoYuHsMuoMlcTxD0w6aj/edit#gid=1047977373

 

 1. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PxgM4t29rtSwJwwEbz9Dit3jiV362L8X/edit#gid=1971495044

 

 1. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s8k8duK-Va-rDtfdE3TrzskWVhBem9W1/edit#gid=1045763257

 

 1. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DUEMJXuo1__-nb48J6vqukJHL4MmS1-/edit#gid=2114894583

 

 1. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-x1gR5cOadT-D1A0hB5ECHwnC-GRS26J/edit#gid=1675919352

 

 1. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vad4jocm7jMNxPjnivLr68hl6ssKh9ct/edit#gid=28499783

 

 1. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2024 m.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGRgB0uRNpq1NnArpSIOKF54NuAnC-7z/edit#gid=1751021048

 

 1. Parengtos planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, 2024 m.

              https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2zhVhF46rUHUmf8jtY5LuJrmvvlG6PcjzVlwCZAuYw/edit#gid=326615172

 

Atnaujinimo data: 2024-01-23