Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija).

Susidariusio ŠESD kiekio bei veiklos duomenų, pagal atskirus ekonominius sektorius švieslentės:

 

Klimato kaitos švelninimo politikos ir priemonių poveikio ŠESD kiekiui švieslentė, kurioje galite detaliau susipažinti su ekonominių sektorių pokyčių prognozėmis taikant esamos ir planuojamos politikos priemones 2021–2030 m. laikotarpiu.

 

LIFEprojBALTA.JPG

Atnaujinimo data: 2024-04-15