Atnaujintas labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas

Data

2021 07 12

Įvertinimas
2
Dizainas be pavadinimo (9).png

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas buvo papildytas 8 naujais įrašais. Jame iš viso yra 219 įrašų, apimančių daugiau nei 400 cheminių medžiagų, kurios yra pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Š. m. liepos 8 d. naujai į sąrašą įtrauktos medžiagos yra naudojamos kosmetikos gaminiuose, valymo priemonėse ir gumoje bei tekstilėje, plastikinių produktų gamyboje, taip pat naudojamos kaip tirpikliai ir korozijos inhibitoriai ar antipirenai. Įtrauktos medžiagos yra pavojingos, nes sukelia toksinį poveikį reprodukcijai, kancerogeninį ir kvėpavimo takus jautrinantį ar endokrininę sistemą ardantį poveikį.

Įmonės, kurios naudoja, importuoja arba gamina chemines medžiagas iš Kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašo turi pasitikrinti, kokios joms yra taikomos teisinės prievolės tiek pagal REACH reglamento reikalavimus, tiek pagal Atliekų pagrindų direktyvos reikalavimus. Gaminių tiekėjai privalo perduoti informaciją apie gaminiuose esančias medžiagas iš šio sąrašo, kad gaminius būtų galima naudoti saugiai.

Vartotojai, ketinantys įsigyti gaminį, gali pasinaudoti savo teise žinoti, ar jame nėra medžiagų iš labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašo. Gaminio tiekėjas vartotojams turi pateikti šią informaciją nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Užklausą gaminio tiekėjui galima siųsti naudojantis programėle Scan4Chem.