Duomenų apie F-dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų teikimo pakeitimai

Data

2021 08 24

Įvertinimas
0
iliustracija.png

Nuo š. m. liepos 3 d. įsigaliojo Duomenų apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo pakeitimai. Tvarkos aprašo pakeitimai taikomi ataskaitoms, teikiamoms už 2021 m. ir vėlesnius metus.

Pakeistas ataskaitų taisymo terminas. Vietoje 5 d. d. nustatytas ilgesnis – 10 d. d. taisymo terminas. Ataskaitose, teikiamose už 2021 m. ir vėlesnius metus, nebėra reikalavimo skaidyti mišinius į sudedamąsias dalis. Taip pat pakeistas ribinis dydis – 3 kg riba pakeista į 5 t CO2 ekv.

Tvarkos apraše taip pat nustatytas papildomas reikalavimas įrangą prižiūrinčioms įmonėms, pakeistas ataskaitas turinčių teikti įmonių sąrašas. Daugiau informacijos apie tvarkos aprašo svarbiausius pakeitimus rasite čia.