Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. 8 665 51958

 

             Baterijų ir akumuliatorių (BA) atliekų surinkimas Lietuvoje, BA atliekų tvarkymas 2021 m.  
            tonomis
Atliekos kodas * - pavojinga Atliekos pavadinimas Surinktas / susidaręs kiekis Apdorota (paruošta naudoti ar šalinti), perdirbta Lietuvoje (R4, R12, S5) Išvežta (eksportuota) perdirbimui Lietuvoje surinktų BA atliekų (S4) Likęs nesutvarkytas ataskaitiniais metais surinktas/susidaręs atliekų kiekis
16 06 01 * švino akumuliatoriai 12 167,276 11 635,933 682,495 0,000
16 06 02 * nikelio-kadmio akumuliatoriai 2,230     2,230
16 06 03 * gyvsidabrio baterijos 0,000     0,000
16 06 04   šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03) 3,508 0,007   3,501
16 06 05   kitos baterijos ir akumuliatoriai 19,573 2,213 0,031 17,329
20 01 33 * baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos  4,278 0,085   4,193
20 01 34   baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 302,016   281,632 20,384
      12 498,881 11 638,238 964,158 0,000

 

 

Duomenis galite atsisiųsti Excel formatu:

2021  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2020  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2019  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2018  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2017  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2016  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2015  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2014  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2013  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2012  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2011  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2010  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2009  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

 

   Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo užduoties vykdymas ES šalyse

   (duomenų šaltinis - Eurostat)

TIME 2017 2018 2019 2020
GEO/WST_OPER Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage*
European Union 188 000 83 000 46,1 191 000 90 000 48,5 205 000 100 000 51,3 229 000 99 000 47,3
Belgium 4 786 2 813 60,6 4 920 2 935 61,6 5 413 3 385 67,2 5 611 3 149 59,3
Bulgaria 815 388 50 690 402 53,5 942 392 48,1 : : :
Czechia 4 064 1 890 47 4 048 1 921 47,4 4 293 2 042 49,4 4 963 2 154 48,6
Denmark 3 698 1 985 52,2 4 475 1 979 49 4 034 2 249 55,3 4 932 2 655 59,3
Germany 50 643 21 037 45,1 52 159 23 569 47,7 55 905 27 625 52,2 65 368 26 343 45,6
Estonia 489 156 33,2 483 163 33,9 475 140 29,1 542 196 39,1
Ireland 2 991 1 328 52 2 336 1 227 50,5 2 666 1 259 47,3 3 543 1 461 51,3
Greece 1 692 571 34,6 1 646 553 33,6 1 798 610 35,6 1 850 601 34,1
Spain 12 017 4 670 38,3 12 774 4 592 37,5 12 949 5 740 45,6 14 364 5 482 41,0
France 31 482 13 981 45,2 31 228 14 400 46,6 32 828 15 501 48,7 35 268 15 124 45,6
Croatia 568 476 116,2 674 525 96,2 906 651 90,9 1 052 596 67,9
Italy 25 268 9 488 36,1 24 807 10 432 41,6 24 829 10 968 43,9 27 859 11 110 43,0
Cyprus 233 64 30 202 77 36 175 84 41,1 203 80 41,5
Latvia 490 225 45,8 512 232 45,4 562 266 50,9 666 310 53,5
Lithuania 832 347 45,6 762 363 46,5 750 354 45,3 809 354 45,8
Luxembourg 201 109 57,3 209 140 69,3 242 156 71,7 261 163 68,5
Hungary 2 357 990 50,8 2 842 1 069 46,6 2 919 1 459 53,9 2 507 1 270 46,1
Malta 68 23 32,2 81 26 35,2 172 30 28,3 143 35 26,5
Netherlands 8 890 4 000 46,6 9 578 4 309 47,4 8 762 4 595 50,6 10 888 4 683 48,1
Austria 4 746 2 117 45,4 5 449 2 270 45,7 5 760 2 376 44,7 6 347 2 829 48,3
Poland 13 426 8 311 64,7 13 338 10 706 81,2 19 400 11 178 72,6 19 557 10 974 63,0
Portugal 2 241 732 39,5 2 456 669 31 2 586 753 31 2 432 388 15,6
Romania 3 625 1 407 49 2 802 1 540 52,7 : : : 4 964 2 092 52,1
Slovenia 790 271 32,6 823 320 38,6 833 307 37,7 826 343 41,4
Slovakia 1 460 1 104 91,1 1 534 813 57,7 1 748 891 56,4 2 030 922 52,1
Finland 3 180 1 370 45 3 460 1 466 45 3 616 1 679 49,1 3 626 1 748 49,0
Sweden 6 913 3 475 51,2 6 834 3 192 44,8 7 386 3 696 52,5 7 558 3 437 47,4
Iceland : : 62,4 : : 68,8 : : 70,6 : : 76,9
Liechtenstein : 17 : : 21 : : 17 : : 19 :
Norway 3 599 1 059 40,8 3 122 1 170 74 : : : 3 526 2 321 63,2
United Kingdom 39 668 17 427 44,9 38 895 17 632 45,1 : : : : : :

   * Surinkimo procentas skaičiuojamas nuo tiekimo vidaus rinkai per ankstesnius trejus metus vidurkio.

Lietuvoje nustatytos nešiojamųjų baterijų/akumuliatorių atliekų surinkimo užduotys procentais, skaičiuojant nuo patiekto vidaus rinkai kiekio: 2012 - 25 %, 2013 - 30 %, 2014 - 35 %, 2015 - 40 %, nuo 2016 - 45 %.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-06