Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. 8 665 51958

 

           

2022.01.25

             Baterijų ir akumuliatorių (BA) atliekų surinkimas Lietuvoje, BA atliekų tvarkymas 2020 m.

 
           

tonomis

Atliekos kodas

* - pavojinga

Atliekos pavadinimas

Surinktas / susidaręs kiekis

Apdorota (paruošta naudoti ar šalinti), perdirbta Lietuvoje (R4, R12, S5)

Išvežta (eksportuota) perdirbimui Lietuvoje surinktų BA atliekų (S4)

Likęs nesutvarkytas ataskaitiniais metais surinktas/susidaręs atliekų kiekis

16 06 01

*

švino akumuliatoriai

9.599,895

9.387,940

983,784

0,000

16 06 02

*

nikelio-kadmio akumuliatoriai

2,037

0,040

0,000

1,997

16 06 03

*

gyvsidabrio baterijos

0,000

0,000

0,000

0,000

16 06 04

 

šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

0,168

0,741

0,000

0,000

16 06 05

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

8,029

16,115

0,000

0,000

20 01 33

*

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

24,407

2,127

0,000

22,280

20 01 34

 

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

249,526

0,154

257,896

0,000

     

9.884,062

9.407,117

1.241,680

0,000

 

 

Duomenis galite atsisiųsti Excel formatu:

2020  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2019  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2018  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2017  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2016  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2015  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2014  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2013  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2012  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2011  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2010  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2009  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

 

   Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo užduoties vykdymas ES šalyse

   (duomenų šaltinis - Eurostat, 2021.12.08)

TIME 2016 2017 2018 2019
GEO/WST_OPER Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage* Products put on the market, tonne Waste collected,
tonne
Waste collected, percentage*
European Union 177.000 82.000 46,5 188.000 83.000 46,1 191.000 90.000 48,5 205.000 100.000 51,3
Belgium 4.585 3.153 70,7 4.786 2.813 60,6 4.920 2.935 61,6 5.413 3.385 67,2
Bulgaria 750 362 48,5 815 388 50 690 402 53,5 942 392 48,1
Czechia 4.047 2.082 52 4.064 1.890 47 4.048 1.921 47,4 4.293 2.042 49,4
Denmark 3.944 1.683 44,5 3.698 1.985 52,2 4.475 1.979 49 4.034 2.249 55,3
Germany 45.511 20.524 46,2 50.643 21.037 45,1 52.159 23.569 47,7 55.905 27.625 52,2
Estonia 479 127 27,9 489 156 33,2 483 163 33,9 475 140 29,1
Ireland 1.968 1.129 48 2.991 1.328 52 2.336 1.227 50,5 2.666 1.259 47,3
Greece 1.599 632 38,9 1.692 571 34,6 1.646 553 33,6 1.798 610 35,6
Spain 11.915 4.511 38,2 12.017 4.670 38,3 12.774 4.592 37,5 12.949 5.740 45,6
France 29.936 13.678 44,3 31.482 13.981 45,2 31.228 14.400 46,6 32.828 15.501 48,7
Croatia 395 337 100,2 568 476 116,2 674 525 96,2 906 651 90,9
Italy 25.197 9.495 35,3 25.268 9.488 36,1 24.807 10.432 41,6 24.829 10.968 43,9
Cyprus 211 57 28 233 64 30 202 77 36 175 84 41,1
Latvia 628 169 30 490 225 45,8 512 232 45,4 562 266 50,9
Lithuania 748 375 52,7 832 347 45,6 762 363 46,5 750 354 45,3
Luxembourg 196 114 63,4 201 109 57,3 209 140 69,3 242 156 71,7
Hungary 1.684 922 53,1 2.357 990 50,8 2.842 1.069 46,6 2.919 1.459 53,9
Malta 75 23 27,2 68 23 32,2 81 26 35,2 172 30 28,3
Netherlands 8.830 3.944 48 8.890 4.000 46,6 9.578 4.309 47,4 8.762 4.595 50,6
Austria 4.708 2.188 49,2 4.746 2.117 45,4 5.449 2.270 45,7 5.760 2.376 44,7
Poland 12.813 9.615 78 13.426 8.311 64,7 13.338 10.706 81,2 19.400 11.178 72,6
Portugal 1.778 711 41,6 2.241 732 39,5 2.456 669 31 2.586 753 31
Romania 2.340 766 29,8 3.625 1.407 49 2.802 1.540 52,7 : : :
Slovenia 872 268 30,7 790 271 32,6 823 320 38,6 833 307 37,7
Slovakia 1.236 478 47,6 1.460 1.104 91,1 1.534 813 57,7 1.748 891 56,4
Finland 3.026 1.306 46 3.180 1.370 45 3.460 1.466 45 3.616 1.679 49,1
Sweden 7.634 2.931 45,1 6.913 3.475 51,2 6.834 3.192 44,8 7.386 3.696 52,5
Iceland : : 57,5 : : 62,4 : : 68,8 : : 70,6
Liechtenstein : 7 : : 17 : : 21 : : 17 :
Norway 2.230 1.777 80 3.599 1.059 40,8 3.122 1.170 74 : : :
United Kingdom 38.659 17.233 45 39.668 17.427 44,9 38.895 17.632 45,1 : : :

   * Surinkimo procentas skaičiuojamas nuo tiekimo vidaus rinkai per ankstesnius trejus metus vidurkio.

Lietuvoje nustatytos nešiojamųjų baterijų/akumuliatorių atliekų surinkimo užduotys procentais, skaičiuojant nuo patiekto vidaus rinkai kiekio: 2012 - 25 %, 2013 - 30 %, 2014 - 35 %, 2015 - 40 %, nuo 2016 - 45 %.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-10