Pakuočių atliekos

Atliekų licencijavimo  skyrius, Violeta Juozefaitė, tel. 8 665 48259

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2020 m.

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų

Perdirbta pakuočių atliekų

t

%

t

%

Stiklinė, iš jos

78593

49813

63,4

49813

63,4

savo reikmėm

48

 

 

 

 

užstatinė

11247

9251

82,2

9251

82,2

Plastikinė, iš jos

81048

50783

62,7

47618

58,8

savo reikmėm

8159

 

 

 

 

PET

5317

 

 

 

 

PET savo reikmėm

96

 

 

 

 

PET užstatinė

12278

11382

92,7

11382

92,7

Popierinė/kartoninė, iš jos

125402

102432

81,7

102432

81,7

savo reikmėm

36866

 

 

 

 

Metalinė, iš jos

19078

14013

73,4

13952

73,1

savo reikmėm

2452

 

 

 

 

užstatinė

4439

3647

82,2

3647

82,2

Medinė, iš jos

68467

44317

64,7

20587

30,1

savo reikmėm

20029

 

 

 

 

Kita, iš jos

488

0

0

0

0

savo reikmėm

26

 

 

 

 

Kombinuota, iš jos

7334

2425

33,1

1909

26,0

kombinuota popierinė, iš jos

5549

1726

31,1

1644

29,6

savo reikmėm

155

 

 

 

 

kombinuota kita, iš jos

1785

699

39,1

264

14,8

savo reikmėm

44

 

 

 

 

Iš viso:

380410

263783

69,3

236311

62,1

 

Duomenys parengti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų, atliekų tvarkytojų GPAIS teikiamų atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų ir Statistikos departamento vykdomo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistinio tyrimo duomenis.

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004–2018 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2018 m. (excel)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-31