G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys

Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. 8 66551958, Violeta Juozefaitė, tel. 8 66548259

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas teikiančių gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.

Atnaujinimo data: 2023-09-26