Potvynių rizikos valdymas

Pradedamas rengti Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas 2013-2021 m. laikotarpiui. Susipažinti su ankstesne Potvynių rizikos valdymo plano versija, parengta 2017 m. galima čia. Šiuo metu parengta preliminari situacijos apžvalga. Su parengtu potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimo projektu galima susipažinti čia. Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai dėl priemonių potvynių rizikos mažinimo.

Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino preliminarų potvynių rizikos vertinimą 2011-2018 m. laikotarpiui, vadovaujantis 2007 m. ES priimta Potvynių direktyva, kurios tikslas - mažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

Įgyvendinant ES ir nacionalinės teisėje įtvirtintus reikalavimus, 2011 m. buvo parengtas ir patvirtintas Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas. Vertinime išanalizuoti praeityje įvykę stichiniai, katastrofiniai ir kiti didelio mąsto potvyniai, apžvelgta klimato kaitos įtaka potvyniams, įvertinta tikimybė ateityje kilti panašiems reiškiniams. Remiantis šiais duomenimis buvo parengti ir 2014 m. patvirtinti detalūs potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, o 2017 m. - numatytos priemonės neigiamam potvynių poveikiui mažinti.

Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, savivaldybių, Susisiekimo ministerijos, Energetikos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kitų institucijų pateiktais duomenimis bei studijomis susijusiomis su klimato kaitos poveikiu.

Savo komentarus, pastabas ir pasiūlymus visuomenė galėjo teikti ne mažiau kaip 6 mėn. iki 2020 m. gegužės 18 d. Pasibaigus derinimo periodui, buvo patvirtintas atnaujintas preliminaraus potvynių rizikos vertinimas, su kuriuo galima susipažinti čia.

Interaktyvus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis. 

Potvynių grėsmės žemėlapių GIS informacija atsisiuntimui („.shp“ formatas).

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimo

Šiuo metu vykdomas žemėlapių atnaujinimas. Tai yra  vienas iš Potvynių direktyvos įgyvendinimo etapų, atliekamas kas 6 metus. Jo esminis tikslas – peržiūrėti ir pagal naujausius prieinamus duomenis atnaujinti anksčiau parengtus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius. Žemėlapiai buvo parengti ir patvirtinti 2014 m.

Atsižvelgiant į paskutinių 6 metų duomenis, naujausius mokslinius tyrimus, klimato kaitos tendencijas ir kt. prieinamus duomenis, šiuo metu nėra pagrindo sudaryti žemėlapius naujoms teritorijoms ar anksčiau nevertintoms potvynių  rūšims, o taip pat perdarinėti anksčiau sudarytų žemėlapių visai Lietuvos teritorijai. Tačiau tikslinga atnaujinti tam tikras diskrečias vietas dėl pasikeitusio reljefo (pvz., reljefo pasikeitimai konkrečiuose sklypuose, inžinerinių apsaugos nuo potvynių įrengimas ar pan.), taip pat dėl pasikeitusios demografinės, ekonominės aplinkos ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje nėra tinkamo tikslumo duomenų apie visus reljefo pasikeitimus užliejamose teritorijose, kurie įvyko per paskutinius 6 metus (ar vyksta šiuo metu), todėl labai svarbus aktyvus visuomenės dalyvavimas teikiant informaciją. Žemėlapius numatoma atnaujinti tik pagal objektyvius duomenimis apie pasikeitusią faktinę situaciją, todėl teikiant pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti ir pagrindžiančią medžiagą (konkrečių sklypų topografinę informaciją, apsaugos nuo potvynių priemonių projektinę informaciją ar pan.).

Pastabas galima teikti ne mažiau nei 6 mėn., iki 2021 m. gegužės 15 d. Pastabas su pagrindžiančia medžiaga prašome teikti el. paštu aaa@aaa.am.lt, dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Hidrografinio tinklo skyriaus vyr. specialistą Gediminą Dūdėną, tel. 870668075.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-05